Biden sprængte Nord Stream – politikere og medier ved det, FN bør undersøge det! 


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

”Hvordan Amerika stoppede Nord Stream rørledningerne” hedder en artikel som den verdenskendte undersøgelses-/graverjournalist Seymour Hersh offentliggjorde den 8. februar. Artiklen, der er meget detaljeret, fastslår, at det var USA/Biden regeringen som stod bag Nord Stream sprængningerne. 

Siden konstruktionen af Nord Stream 1 begyndte i 2005 (slut 2011, Nord Stream 2 slut 2021) har USA været stor modstander af Nord Stream projektet, idet man mente, at Tyskland og Europa dermed ville komme i lommen på Rusland.  Projektet var således en trussel imod amerikanske økonomiske og geopolitiske interesser. Ikke mindst har præsident Biden og hans udenrigspolitiske team, national sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan, udenrigsminister Tony Blinken og viceudenrigsminister Victoria Nuland, følt sig stærkt provokeret af Nord Stream. Teamet så derfor en krig mellem Ukraine og Rusland som en optimal mulighed for at gøre en ende på rørledningerne. Jake Sullivan nedsatte i dec. 2021 en arbejdsgruppe inkluderet CIA og US Navy, som skulle komme med forslag til, hvordan man kunne destruere Nord Stream. Og, ifølge Hersh, kunne CIA i begyndelsen af jan. 2022 erklære: “Vi har en måde at sprænge rørledningerne i luften på.”

Kort efter, den 27. jan. 2022, fastslog Victoria Nuland på et pressemøde: ”Hvis Rusland invaderer Ukraine, så vil Nord Stream 2 på den ene eller den anden måde blive stoppet”. 

Og den 7. feb. 2022 kom Joe Biden så på banen med en tilsvarende melding: ”Hvis Rusland invaderer (…) så vil der ikke længere være en Nord Stream 2. Vi vil gøre en ende på den!”

Herefter planlagde CIA og US Navy i samarbejde med Norge/den norske flåde, hvordan sabotagen skulle gennemføres. 

Afstumpet Biden regering sprænger Nord Stream 

Hvert år i juni sponsorerer den amerikanske 6. flåde en stor NATO-øvelse i Østersøen, Baltic Operation, (BALTOP 22). Ifølge Hersh anbragte special-dykkere fra US Navy i ly af denne øvelse kraftfulde C 4 sprængstoffer på rørledningerne. For ikke at gøre det åbenlyst, hvem der stod bag, sprængte amerikanerne dog først rørledningerne tre måneder senere, nemlig den 26. sep. Det skete, stadig ifølge Hersh, ved, at et overvågningsfly fra den norske flåde foretog en tilsyneladende rutineflyvning hen over sprængstofsområdet og nedkastede en sonarbøje. Fra bøjen udgik et sprængningssignal, der under vandet spredte sig til de to rørledninger. Få timer efter detonerede sprængstofferne og destruktionen af tre ud af de fire Nord Stream 1 og 2 rørledninger var en realitet. 

Udover at Biden regeringen dermed begik en direkte krigshandling mod atommagten Rusland og altså med afstumpet ligegyldighed spillede hasard med risikoen for en 3. verdenskrig og en atomkrig, satte samme regering koldt, kynisk og egoistisk en effektiv stopper for at Tyskland og andre vesteuropæiske lande igen kunne/kan få billig russisk naturgas. Biden regeringen har dermed nået sit mål: De vesteuropæiske lande er ikke længere på vej i lommen på Rusland, men ligger godt og sikkert i den amerikanske ditto. Og europæerne køber nu gladeligt, som de små dikkende lam, de er, den amerikanske gas til en pris, der er ca. fem gange højere end den russiske. 

LÆS OGSÅ:  Kære kolleger i regionsrådet: Hvordan kunne I acceptere, at regionen undersøger sig selv ?

Det skal tilføjes at den ellers så klimarigtige Biden regering med sprængningerne har udløst en gigantisk naturkatastrofe. Således var udslippet af metangas fra Nord Stream på gigantiske 350.000 tons, svarende til 5-6 gange den mængde metangas Danmark, Norge og Sverige tilsammen udleder på et helt år! Ligeledes svarer Nord Stream udslippet til en tredjedel af Danmarks samlede årlige CO2 udslip!

En fantastisk mulighed for USA, at Nord Stream nu er en bunke metal på havbunden

Den 30. sep., få dage efter sprængningerne, blev Antony Blinken på et pressemøde spurgt, hvilke konsekvenser den forværrede energisituation i Vesteuropa ville få for europæerne. Hans svar gjorde det stik modsatte af at understøtte fortællingen om, at det var Rusland, der var sabotøren, som han selv, den øvrige Biden regering og mainstreammedierne ellers forsøgte at bilde folk ind. Det hed centralt:

Det er en fantastisk mulighed for en gang for alle at fjerne afhængigheden (hos Europa) af russisk energi og herunder sætte en stopper for Vladimir Putins anvendelse af energi som middel til at fremme sine imperialistiske drømme (…) det er en fantastisk strategisk mulighed (for USA) i de kommende år”.

Victoria Nuland fortsatte i samme spor som Blinken, da hun ved en senatshøring den 28. jan. sagde: ”Jeg er – og jeg tror at hele administrationen er – særdeles godt tilfreds med, at Nord Stream 2 er en bunke metal på havets bund”.

Mainstreammedierne: Mørklægning af Nord Stream og diskvalificering af Hersh

De fire citater nævnt i denne klumme fra Biden, Nuland og Blinken er i sig selv mere end almindeligt stærke indicier for, at USA stod bag sabotagen. At Biden, Nuland og Blinken overhovedet har udtalt sig så åbenlyst om deres ansvar for og tilfredshed med Nord Stream sprængningerne, er udtryk for den groteske magtarrogance, der følger af, at de som Demokratiske politikere har vænnet sig til at kunne sige stort set hvad som helst uden, at det får konsekvenser.

Herunder er mainstreammedierne et hundrede procent på deres side og disse har på intet tidspunkt (!) sat spørgsmålstegn ved Bidens, Nulands eller Blinkens selvudleverende udtalelser eller undersøgt dem nærmere. Derimod påstod/påstår medierne direkte taget ud af den blå luft, at det var Putin/Rusland, som stod bag sprængningerne. 

Da de danske, svenske og tyske undersøgelser fastslog, at det ikke var Rusland, der var sabotøren, hvoraf enhver med en gennemsnitlig intelligens kunne/kan udlede, at forbryderen dermed måtte/må være USA, ja, så holdt medierne op med at rapportere om Nord Stream. Sagen blev simpelt hen mørklagt! I flere måneder hørte de vestlige befolkninger derfor stort set intet, før Hersh artikel kom i februar. Artiklen blev straks kategorisk afvist af det Hvide Hus som ”fuldkommen falsk og komplet fiktion” (talsmand Adienne Watson) og tilsvarende af CIA som ”fuldstændig og aldeles falsk” (talsmand Tammy Thorp). 

LÆS OGSÅ:  Klumme: Sten i Bidens sko

Og mainstreammedierne? Ja – de fortsatte bare mørklægningen som om intet var hændt ved pure at afvise Hersh med henvisning til, at hans artikel bygger på en anonym kilde. 

Venstrefløjens historisk-hykleriske forhold til Seymour Hersh

Seymour Hersh er vel nok den amerikanske (og vestlige) venstrefløjs og medieverdens mest anerkendte graver-journalist, eller rettere, det var han. Han slog sit navn fast, da han i 1969 afslørede amerikanske soldaters massakre på omkring 500 civile sydvietnamesere (mænd, kvinder og børn) i landsbyen Mai Lai. Afsløringerne gav ham den internationale journalistiks største pris, Pulitzer prisen, og blev startskuddet til enden på det amerikanske militære engagement i Vietnam (1973).  

Hersh har siden modtaget mange journalistiske hæderspriser og tilliden til og respekten for ham hos den amerikanske og vesteuropæiske venstrefløj var tårnhøj, da han i 2004 afslørede amerikansk vold og tortur mod fanger i Abu Graib fængslet i Irak og mod fangerne i Guantanamo-fængslet på Cuba. Men fra år 2009 var det slut med venstrefløjens og journalisternes goodwill. Her blev Barack Obama nemlig præsident. Han havde, hvad de venstreorienterede/wokeisterne mener, er den rigtige hudfarve (sort) og de rigtige venstreorienterede/woke holdninger. Den amerikanske venstrefløj identificerede sig herefter fuldt ud med regeringen og dens politik. Og regeringskritik var derfor ikke længere legitim Nu var det kritikerne, der var problemet. Det var dem, der skulle kritiseres – eller rettere dæmoniseres – for deres kritik. 

Dette fik Hersh at mærke, da han i 2013 satte spørgsmålstegn ved Obama regeringens fortælling om, at den syriske præsident, Bashar al-Assad, havde brugt kemiske våben imod sin egen befolkning og i stedet sagde, at det var de amerikansk/vestligt støttede oprørsstyrker, som stod bag. Obama regeringen og kongressen afviste blankt Hersh, men nu var også venstrefløjen og journalisterne med. Man henviste til at Hersh byggede på anonyme kilder, hvorfor hans påstande ikke kunne verificeres og derfor var ugyldige. Dette gentog sig, da Hersh et par år senere (2015) rapporterede, at Obama regeringens fortælling til offentligheden om den heroiske indsats, hvormed man fik gjort det af med Osama bin Laden, var det rene humbug. Som Hersh sagde: ”Det Hvide Hus’ historie kunne lige så godt være skrevet af Lewis Carroll” (forf. til Alice i Eventyrland).  Og den 8. feb. i år var det altså Hersh påvisning af at Biden regeringen sprængte Nord Stream, der uden videre blev afvist med henvisning til en diskvalificerende anvendelse af anonyme kilder.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Vandmangel i Mellemøsten - en lille oversigt

Der er dog den ikke ubetydelige hage ved det hele, at Hersh ALTID har benyttet anonyme kilder, hvilket ikke tidligere forhindrede, at Hersh, som fremgået, fik den ene journalistiske hæderspris efter den anden og nød venstrefløjens og journalisternes helteagtige anerkendelse. Ligeledes fulgte venstrefløjen og journalisterne altid med stor dedikation og engagement op på hans historier og krævede, at de sager, han skrev om, blev undersøgt til bunds. Men tiderne har ændret sig og som Hersh for nylig udtalte ”så ville jeg aldrig have fået Pulitzer prisen for Mai Lai, hvis det havde været i dag”.

FN må indlede en undersøgelse af Nord Stream sabotagen

Hersh’s artikel foranledigede Rusland til at indkalde FN’s sikkerhedsråd (23. feb.). Rusland krævede her, at FN satte gang i en undersøgelse af sabotagen. USA, Storbritannien og Frankrig afviste selvfølgelig russerne og sagde, at Danmark, Sverige og Tyskland allerede var i gang med undersøgelser. 

Men lige som medierne ikke rapporterer om Nord Stream, rapporterer myndighederne/politiet i Danmark, Sverige og Tyskland heller ikke fra deres undersøgelser. Sidste gang offentligheden i Danmark hørte noget var i oktober sidste år. Her nævnte politiet blot, at man intet nyt havde at fortælle og at man fortsatte undersøgelserne på ubestemt tid. Og da det digitale dagblad ”Arbejderen” i feb. i år kontaktede Københavns Politi og spurgte, hvornår danskerne vil få yderligere oplysninger om sabotagen, var politiets svar: ”Vi har p.t. ingen kommentarer. Du er velkommen til at forhøre dig igen senere, og så må vi se, hvad der eventuelt kan oplyses” (Arbejderen 14. feb. 2023).

Heldigvis findes der kræfter, der tør sige USA’s og Europas politikere og mainstreammedier imod. Den internationalt respekterede amerikanske professor, Jeffrey Sachs, er en af dem. Han var med via storskærm ved sikkerhedsrådets møde den 23.  feb. Sachs sagde her om Danmark, Sverige og Tyskland, at de tre lande qua deres undersøgelser ved meget mere om ”terror angrebet” end alle andre, men at de holder deres viden hemmelig for resten af verden og han fortsatte med følgende, som jeg vil lade afslutte denne klumme: 

”I den globale freds tjeneste må sikkerhedsrådet kræve af disse lande, at de straks overdrager resultaterne af deres undersøgelser til FNs sikkerhedsråd! (…) og sikkerhedsrådet må stå sammen og indlede en undersøgelse af denne internationale forbrydelse (Nord Stream sabotagen) for at finde sandheden”. 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)