Bliver vi udskiftet? FNs rapport om nødvendig erstatningsmigration

I 2001 udgav FN en rapport, der problematiserer faldende børnetal i Vesten. FN foreslår en løsning: “Erstatningsmigration”.

Tæt på årtusindskiftet udgav FN rapporten Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?

Rapporten, hvis titel kan oversættes til “Erstatningsmigration: Er det løsningen på faldende og aldrene befolkninger?”, har givet næring til spekulationer om, hvorvidt verdens største organisation, FN, ønsker at føre en udlændingepolitik, der erstatter Europas oprindelige folk.

Partiet Stram Kurs og ungdomsbevægelsen Identitær advarer begge mod, hvad de kalder Den store udskiftning.

Én ting er sikkert: Siden rapportens udgivelse har både FN og EU arbejdet målrettet på at åbne Europas grænser for migranter fra den 3. verden.

Ældre og færre

“De demografiske tendenser viser særligt to ting: befolkningen bliver mindre og ældre”, er en af rapportens konklusioner. Europæerne får med andre ord færre børn, end hvad FN vurderer er nødvendigt for at opretholde vores befolkningsantal, og derfor bliver vi som folk færre, og befolkningens gennemsnitsalder højere.

Der bliver altså stadig relativt færre i den arbejdsdygtige alder til at tjene de penge, som skal få den nuværende økonomiske og samfundsmæssige model til at køre.

Løsningen er ifølge FN-rapporten at importere mennesker til Europa.

Erstatningsmigration

Rapporten har undersøgt, hvor mange migranter forskellige dele af verden er nødt til at tage, for at vedligeholde det nuværende antal indbyggere.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Danmarks politiske udvikling igennem 50 år– Del 1

Som det fremgår af grafen nedenfor, er EU ifølge FN nødt til at tage 4.200 migranter årligt pr. million indbyggere. Da EU har 500 millioner indbyggere, betyder det, vi altså skal tage imod 2,1 millioner migranter årligt.

(artiklen fortsætter under grafen)

FN’s vurdering af, hvor mange migranter forskellige lande har behov for, for at vedligeholde deres befolknings størrelse.

FN understreger i rapporten, at tallene ikke nødvendigvis er en anbefaling, men at den blot er “hypotetisk”. Der er dog år, hvor migrationen til EU ligger ganske tæt på rapportens anbefalinger. I 2017 var migrationen til EU officielt på 2,4 millioner personer.

EU beskriver selv åbent, at migration ændrer vores demografi:

“Migration spiller en central rolle for ændringerne i Europas befolkning. Strømme af migranter har gennem de seneste årtier haft markant betydning for befolkningernes størrelse i de fleste medlemslande”, fremgår det af en EU-rapport.

Familiepolitik

Hvis man absolut vil opretholde befolkningstallet, hvorfor forsøger politikerne ikke at gøre det attraktivt for danske par at få flere børn? Mange vil sikkert mene, at det er sjovere at lave børn, end at fylde sit land med overskudsbefolkning fra den muslimske verden.

I Ungarn forsøger regeringen med den konservative Viktor Orban i spidsen at gå nye veje.

Mødre, som får mindst fire børn, slipper for indkomstskat resten af deres liv. Og familier med mindst tre børn får et tilskud på knap 60.000 kr. til en familiebil med syv sæder.

LÆS OGSÅ:  MÅLING: 61%: Islam uforenelig med samfundet - 79%: Forbyd tørklæder på universiteter

Er det et problem?

Et af de spørgsmål, der melder sig, når man læser FN-rapporten er, om det overhovedet er noget problem, hvis vi blev lidt færre mennesker?

Er det ikke kun godt for klimaet og miljøet, hvis vi bliver lidt færre mennesker på Moder jord?

Og kan man overhovedet erstatte et folk med andre folkeslags babyer?

Eksperter: Politikerne udskifter os

Teorien om Den store udskiftning har mødt kritik i medier og fra ventrefløjen, men flere eksperter på området peger på, at det faktisk sker.

“På et tidspunkt, formentlig mod slutningen af dette århundrede, ser kurverne så ud til at løbe sammen. Dermed vil nationen stå i den interessante situation, at mennesker af udenlandsk herkomst vil udgøre majoriteten i samfundet”, konkluderede videnskabsjournalisten Lars Henrik Aagaard i Berlingske i 2005.

Lektor Hans Oluf Hansen fortæller i samme artikel, at “Det er uafvendeligt, at der vil være færre ‘oprindelige’ danskere… De føder simpelthen ikke tilstrækkeligt mange børn til at kunne erstatte dem, der dør. På samme måde er det, trods den restriktive udlændingepolitik uafvendeligt, at indvandrere og deres efterkommere vil komme til at udgøre en stadig stigende del af befolkningen. Det er et af tidens absolut største dilemmaer. Hvordan skal vi tackle den udvikling?”

I DR Deadline i juni 2019 blev professor Henrik Toft Jensen bedt om at kommentere, hvorvidt teorien om Den store udskiftning har noget på sig:

LÆS OGSÅ:  Hvem bærer ansvaret for 'krisen' i islam?

“Andelen af indvandrere i Danmark er stigende, det er indiskutabelt… Så den udskiftning, der er tale om, ja, den er der jo, hvis vi måler det på historikken”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)