Brug for mere åbenhed i regionerne


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Demokratiet og den reelle politiske indflydelse i landets 5 regionsråd er væsentlig mindre end i de fleste af landets kommuner. Det skal jeg nok forsøge at tydeliggøre i et kommende indlæg. Her og nu, vil jeg “nøjes” med at skrive om, det forhold, at det er ofte, at de 5 regionsråd, efter uheld, skandaler og klager, beslutter, at undersøge sagen.
Problemet er, at man næsten altid beslutter, at undersøge sig selv, men det er absolut ikke tydeligt for borgerne. Hvorfor ? Fordi, det skilter man ikke med, for det vil svække undersøgelsens troværdighed, at man undersøger egne fejl, at man selv bestemmer hvad undersøgelsen skal omfatte og at man som “tiltalt” i sagen, selv dømmer og bestemmer konsekvenserne. Nogen sidder med oplevelsen af, at det er en grov sammenblanding af den lovgivende, dømmende og udøvende kraft. Efter min mening, er dette, i høj grad, at modarbejde den enkelte borgers demokratiske rettigheder.
Der opereres også med andre konstruktioner af undersøgelser. F.eks. flagrer man med, at man har “allieret sig med et eksternt firma”, som vil stå for undersøgelsen. Man, vil signalere, at det ikke er regionerne selv, men nogen andre, som undersøger skandalen. Det er en sandhed med meget store modikationer. Man tør ikke bruge ordene, “en helt uvildig undersøgelse”, for regionsdirektionen, Regionsformand og politikerne, beslutter ofte selv, hvad kommissoriet for undersøgelsen skal være og begrænser derudover ofte det eksterne firmas spillerum og muligheder, ved at skære ned på de midler, som en fuld og omfattende undersøgelse sagligt ville kræve.
Det er dybt betænkeligt for troværdigheden. Et troværdighedsproblem er et demokratisk problem. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor der kun er få politikere, som tør protestere mod manipulation af danske borgere ? Ved at etablere sådanne typer “undersøgelser”, begrænser det os også i, at rette op på de fejl som sker. Det kan vel ikke være en målsætning ? Det modsatte skulle helst være tilfældet. Der er brug for langt mere åbenhed i regionerne. Hensynet til borgerne burde være højere end hensynet til de politikere, som man er i alliance med. Ved at have det for øje fremover, så tror jeg at gennemsigtighed, åbenhed og forbedret troværdighed, kan være med til at give os et bedre sundhedssystem.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)