Chikane mod politisk mindretal


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Onsdag den 26. april skulle psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, tage stilling til, om 76 sengepladser på afdeling M, psykiatrisk center, Sct. Hans i Roskilde, skulle lukkes to uger i sommerferien. Patienterne er borgere med dobbeltdiagnose som psykose og misbrug. Flere eksperter har betegnet lukningen som “dybt ulykkelig” og med større risiko for tilbagefald. DF har ingen repræsentant i psykiatriudvalget, men to medier havde alligevel inden mødet, anmodet mig om et indlæg om problemet og et andet medie ønskede at få DF’s mening om lukningen.

Jeg anmodede derfor regionsformand Lars Gaardhøjs (S) forvaltning, om hvad beslutningen blev på det omtalte møde. Men, først to dage efter mødets afholdelse, lykkedes det mig at få at vide, hvad psykiatriudvalget havde besluttet. Og så var det desværre for sent, for mig som politiker, at agere som borgernes vagthund. Total tilbageholdelse af information til mig og DF, betragter jeg som politisk chikane og er jo også en direkte årsag til begrænsning af ytringsfrihed og forsøg på stop af kritik og en åben offentlig debat. Jeg er helt sikker på, at hvis regionsformanden havde ønsket de samme informationer som jeg, så var der ikke gået fem minutter, før han vidste besked. Regionsformanden og jeg er valgt på samme demokratiske og juridiske grundlag: Af vælgerne. Region Hovedstadens forsøg på politisk benspænd, er principielt alvorligt. På mødet stemte A, B, F og Ø for nedlukning. V og C stemte imod. Flertallet bestemmer. Men, står flertallet også sammen om urimelig behandling af politisk mindretal ?

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)