Disse uddannelser uddanner til ledighed

I en ny undersøgelse, konkluderes det, at du muligvis bør genoverveje dit valg, hvis du har søgt ind på psykologi-, pædagog- eller folkeskolelæreruddannelsen.
Det er nemlig disse tre uddannelser, blandt de ti mest søgte i 2018, hvor de fleste studerende er arbejdsløse i det første kvartal efter at have afsluttet deres uddannelse. Henholdsvis 40%, 28% og 26% er, ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, ledige fra disse tre uddannelser det første stykke tid efter dimension.

Mikonomi.dk har undersøgt, hvilke af de ti mest søgte uddannelser i 2018 der har den laveste ledighed og højeste løn. Respektive 40%, 28% og 26% af de dimitterede fra psykologi-, pædagog- og folkeskolelæreruddannelsen blev i første kvartal i 2016 uddannet til ledighed efter at have afsluttet deres uddannelse. I nedenstående tabel kan du se bruttoledigheden i 1., 2., og 3. kvartal efter endt uddannelse på de ti mest søgte uddannelser i 2018.

Uddannelse Antal ansøgere i 2018 Antal dimittender i 2016 Bruttoløn inkl. pension Bruttoledighed i 1. kvartal efter endt uddannelse (2016) Bruttoledighed i 2. kvartal efter endt uddannelse (2016)
Bruttoledighed i 3. kvartal efter endt uddannelse (2016)
Pædagog 6.379 4.461 23.323 kr. 28% 17% 11%
Sygeplejerske 5.109 2.528 29.260 kr. 7% 2% 2%
Diplomingeniør 3.807 40.335 kr.
Medicin 3.780 1.234 43.494 kr. 16% 2% 1%
Civilingeniør 4.576 36.700 kr.
Socialrådgiver 3.300 1.365 27.680 kr. 20% 12% 9%
Folkeskolelærer 3.112 2.264 33.048 kr. 26% 11% 8%
Psykologi 2.483 814 33.350 kr. 40% 26% 18%
Jura 2.441 1.531 38.225 kr. 24% 16% 10%
Markedsføringsøkonom 2.235 1.823 25.255 kr. 13% 9% 7%
LÆS OGSÅ:  Professionshøjskoler siger ja tak til udflytning
Kilde:  Uddannelses- og Forskningsministeriet, Jobindex – Tjek min løn

Pædagoguddannelsen: Laveste løn og høj ledighed

I denne undersøgelse har pædagoguddannelsen den laveste månedlige bruttoløn på 23.323 kr. Til sammenligning kan en medicinstuderende efter endt uddannelse se frem til en bruttoløn på 43.494 kr. om måneden, hvilket er ca. 20.000 kr. mere end studerende på pædagoguddannelsen.

Uddannelsen er, som tidligere nævnt, en af de uddannelser med den højeste ledighedsprocent efter endt uddannelse på hele 28% i det første kvartal. Til sammenligning er det for sygeplejerske- og markedsføringsøkonomuddannelsen kun 7% og 13%, der er ledige det første kvartal efter endt uddannelse.

Sådan er undersøgelsen udarbejdet

Alle tal vedrørende ledighed er hentet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som illustrerer tal fra 2016. I disse er der taget udgangspunkt i, hvor mange procent af de dimitterede der efter 1., 2., og 3. kvartal efter endt uddannelse er ledige. Det har ikke været muligt at indhente tal fra diplom- og civilingeniør, da disse ikke er angivet i statistikken. Bruttolønnen er fundet via Jobindex – Tjek min løn, hvori der er taget udgangspunkt i en 25-årig person uden erfaring og uden at specificere by.

I de tre bacheloruddannelser fra denne undersøgelse (jura, medicin og psykologi), hvor en kandidat er en naturlig overbygning efterfølgende, er der i alle de illustrerede tal taget udgangspunkt i en kandidat og ikke en bachelor.

LÆS OGSÅ:  Virksomheder opretter digitalt akademi: Nyuddannede mangler basale færdigheder

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)