Klumme: Eksperterne


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

De halvkloges imperium.
Hvorfor er de eksperter, som medierne konstant henviser til, uniformt venstreorienterede?
En ven har gjort opmærksom på en video med professor Edward Dutton, der har en interessant forklaring.
Den er, at eksperterne ikke er intelligente nok til at tænke selv, og at sandheden derfor ligger uden for deres rækkevidde. De er med Duttons ord ”mid-wits” – hverken uintelligente eller genier, men midt imellem. De er dog kloge nok til at bekende sig den dominerende venstreorienterede ideologi, fordi det er vejen til status og anseelse.
Men hvad gør man, for at komme frem i verden, når titusinder af mid-wits står i kø for at komme i Politiken og Danmarks Radio? Løsningen er at blive fortaler for en mere radikal udlægning af ideologien. Når alle fordømmer racismen og gerne vil frem i verden, går man over til identitetspolitik og kritik af forrige tiders ondskab. De stræbsomme hævder nu, at samfundet er strukturelt ondt, og at frelsen går gennem netop dem. Den gamle opdeling i biologiske køn bliver en vederstyggelighed. Det er modbydeligt, at Danmark siden Harald Blåtands tid næsten udelukkende har været beboet af danskere, som gør bedst i at give plads til ikke-danskere, hvis de ikke vil udsætte sig for anklager om kolonialisme og have EU og FN på nakken.
Med andre ord indebærer de mellemintelligentes herredømme en indbygget drift mod ekstremisme. Folketinget kan give nok så meget til arbejdsløse og gamle. Det vil altid kunne overbydes af venstrefløjens påvisning af, at nogen har det bedre end andre. Din nabo kører i BMW, mens du har en gammel Opel Kadet. Det er uretfærdigt, og det findes der eksperter, som kan bekræfte.
Disse eksperter har længe været i færd med at fordrive de selvstændigt tænkende fra de højere uddannelser. I dag bliver man behængt med doktortitler som belønning for at sige det samme som alle andre på universitetet. Man skal bare gøre det lidt bedre, hvis man vil frem i medierne.
Duttons løsning er at vende tilbage til en tid, da man blev professor eller doktor, fordi man havde bidraget med noget originalt – om det så stemte med den herskende ideologi eller ej.
Men mid-wit eksperterne vil givetvis indvende, at det er et racistisk og kvindefjensk synspunkt.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)