Endnu en omgang slam fra Jyllands-Posten

Den 22. dec. 2019 bragte Jyllands-Posten en kronik med overskriften ”Israel afskærer kristne palæstinensere fra at komme til de hellige steder i julen”, forfattet af en Fathi El-Abed, som er formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening.

Fathi El-Abeds kronik er fyldt med sædvanlig antisemitisk og antisraelsk slam. Hovedbudskabet er, at den kristne palæstinensiske befolkning svinder ind grundet israelernes fremfærd i de besatte områder, og at de kristne tilsyneladende uden grund bliver nægtet adgang til hellige steder som Betlehem og Nazareth.

Det er tydeligt, at kronikken er skrevet med afsæt i Reuters nyhed om samme emne af 12. dec. 2019, hvori det sort på hvidt står, at de israelske restriktioner, skyldes, at palæstinenserne tidligere har misbrugt deres besøgstilladelser til at blive længere i Israel (”Israel in the past has defended its restrictions on Gazans traveling to the West Bank, saying many Palestinians from Gaza stay on illegally when granted short-term permits”). Den lille detalje nævner Fathi El-Abed naturligvis ikke.

Jyllands-Postens redaktion fandt det passende at forsyne Fathi El-Abeds kronik med en antiisraelsk og antisemitisk tegning, som er vist nedenfor: 

Dokumentation. Tegning: Rasmus Sand Høyer

Fathi El-Abeds påstand om, at Israel er skyld i de kristnes mistrivsel i selvstyreområderne, er en lodret løgn, idet det er almindeligt kendt, at kristne forfølges i hele den muslimske verden, herunder Gaza. Dette er beskrevet mere detaljeret her.

LÆS OGSÅ:  Lars Erslev Andersens anti-israelske propaganda i Politiken

Den 23. dec. 2019, altså dagen efter, at Jyllands-Posten bragte Fathi El-Abeds kronik, kunne Reuters berette, at Israel i sidste øjeblik besluttede at give 316 kristne palæstinensere adgang til bl.a. Jerusalem, Betlehem og Nazareth. Forholdsvis til ældre palæstinensere, idet de unge udgør en sikkerhedsrisiko.

Ikke overraskende har Jyllands-Posten valgt ikke at bringe Reuters nyhed, hvorfor avisens læsere er efterladt med indtrykket af, at kristne palæstinensere ikke har haft adgang til de hellige steder i Israel i år. 

Lad os minde om, at Jyllands-Posten i mellemkrigsårene var Danmarks suverænt mest antisemitiske avis. Som reaktion på Krystalnatten stillede avisen sig således på nazisternes side og viste forståelse for etnisk udrensning af jøder, så længe ”det foregik forholdsvis samvittighedsfuldt”.

Jyllands-Posten har regelmæssigt bragt jødehadske karikaturer og kommentarer, og den tradition videreføres på avisen den dag i dag, idet redaktionen med chefredaktør Jacob Nybroe i spidsen gang på gang lægger velvilligt avisens spalter til arabisk slam, som fremstiller Israel som skurk, og som bidrager til et klima, hvor antisemitisme og jødehad blomstrer.

Jeg skriver ”arabisk”, for i modsætning til, hvad Fathi El-Abed påstår, findes der hverken Palæstina eller et palæstinensisk folk. Det kan man læse om her.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)