Et mere ustabilt vejr giver modvind til landbruget

På trods af et meget vådt efterår og nogle usædvanligt tørre måneder i marts-april står afgrøderne nu flot på marken. Men bare i den seneste vækstsæson har vi oplevet både ekstreme mængder vand og rigtig meget sol i en længere periode. De store udsving i vejret er noget, vi skal vænne os til.

”Det er selvfølgelig udfordrende at forudsige fremtidens vejr, og specielt at se konsekvensen af udsvingene, når afgrøderne står så flot, som de gør nu. Men risikoen for udsving i vejret med alvorlige konsekvenser for afgrødeudbyttet bliver større de kommende år”, siger Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark.

Klimaeksperter fra DMI forventer, at vejret i Danmark er på vej mod en større forandring, hvor vi bl.a. om vinteren vil få ca. 24 % mere nedbør.

Afgrødeforsikring mod vejrets uforudsigeligheder

Da Topdanmark tilbage i 2019 lancerede en afgrødeforsikring, viste analyser og kundeundersøgelser samme bekymring for større udsving i vejret, og dårligere afgrødeudbytte. Dette var også var baggrunden for forsikringen.

”Afgrødeforsikringen dækker op til 85 procent af en normal høst, den dækker alt fra korn og græsser til kartofler og roer. Derudover dækker den visse omkostninger til omsåning og rådgivning af en planteavlskonsulent”, siger Preben Rasmussen.

LÆS OGSÅ:  Regeringen vil gøre værdifulde klima- og vejrdata fra DMI gratis

Vi er vant til at leve med vejret som en risiko

Danske landmænd har igennem generationer lært at leve med vejret, som har påvirket deres udbytte, og det er derfor en risiko, som de er vant til at leve med. Men det stadig mere ustabile og ekstreme vejr gør det relevant at overveje en afgrødeforsikring, vurderer Preben Rasmussen

“Det er selvfølgelig en overvejelse, som den enkelte landmand skal gøre sig, men ser man på de seneste fem år, viser vores eksempeludregning, at forsikringen kunne have betalt sig for landmanden,” siger Preben Rasmussen.

FAKTA – Afgrødeforsikring

Skemaet herunder illustrerer, hvordan afgrødeforsikring havde påvirket en landmands dækningsbidrag pr. hektar, hvis der var tegnet en forsikring. Der er taget udgangspunkt i reelle tal.

Udbyttet der ses i skemaet, er regionstal fra Sjælland for vårbyg.

2016 2016 2017 2018 2019
Regionsudbytte for vårbyg i hkg/pr. ha. 71,5 58,8 66,3 44 61,8
Normalhøst for vårbyg i hkg/pr. ha. 63 66 66 67 64
Tab/overskud pr. ha. i procent 11,9 -12,2 0,5 -52,3 -3,6
Erstatning pr. ha. i kr* 2566

(*Erstatningsprisen fastlægges og offentliggøres hvert år omkring 1. marts. I denne beregning er erstatningsprisen 118 kr. pr. ha. Beløbet er udregnet ud fra en dækningsgrad på 80%, dvs. landmanden i dette tilfælde har valgt at have 20% som egen risiko. Prisen for forsikringen er modregnet.)

I det ovenstående tilfælde ville en kunde med en afgrødeforsikring altså få 2714 kr. udbetalt pr. ha., hvorimod forsikringen koster 148 kr. pr. ha om året.

LÆS OGSÅ:  DMI kan nu forudsige stormflod med større præcision i danske fjorde

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)