Danmark

Landbrugsstyrelsen vil styrke kontrollen med landbrugstøtten efter alvorlig kritik fra Rigsrevisionen

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en rapport, der indeholder en alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsens kontroller med fordelingen af EU’s landbrugsstøtte i forbindelse med blandt andet miljøteknologiordningerne. Rigsrevisionen vurderer, at Landbrugsstyrelsen ikke systematisk kontrollerer, om landbrugere

Danmark

Dyreværnsforening: Landbruget fortsætter lovbrud

Danske landmænd sender stadig højgravide køer til slagtning, selvom det er ulovligt. Det er status et år efter, at dyreværnsforeningen Anima kastede lys over gentagne lovbrud. Nu viser antallet af politianmeldelser i 2020, at problemet

Danmark

Landbrug med blandet produktion har mange fordele

I et nyt stort EU-projekt skal forskere fra blandt andet Aarhus Universitet udforske forskellige typer blandede landbrugssystemer, inkl. skovlandbrug, ud fra antagelsen om, at den måde at dyrke landbrug på rummer mange fordele. Både når

Danmark

Ustabilt vejr får landmænd til at forsikre afgrøder

Våde vintre og ekstreme somre med tørkeperioder og voldsomme regnskyl bliver langt mere normalt fremover ifølge de nyeste klimaprognoser fra DMI. Udsving i vejret kan have alvorlige konsekvenser for høsten, og det får flere landmænd

Danmark

Et mere ustabilt vejr giver modvind til landbruget

Vinteren i Danmark bliver markant mere nedbørrig, og sommeren bliver mere ekstrem med tørkeperioder og kraftigere regnvejr, sådan lyder vurderingen i den nyeste klimaprognose fra DMI. Det mere ustabile vejr gør det relevant for danske

Danmark

Danske vognmænd bryder reglerne for dyretransporter

11 danske dyretransportører er blevet anklaget for hundredvis af brud på reglerne for dyretransporter. Dyrenes forhold under de lange transporter er kritisable, mener Dyrenes Beskyttelse. En stor sag om ulovlig transport af svin og kvæg

storm lyn torden vejret
Danmark

Torden og lynild kan give ødelæggelser i landbruget

I fordums tider kastede tordenguden Thor sin hammer, så lynets guddommelige kraft gav ødelæggelser. Nu ved vi, at lyn er elektriske ladninger, men de ødelægger fortsat især i landbruget. Skaderne kan dog undgås. Med sommerens

Danmark

Dyrevelfærdsproblemer i to ud af fem svinebesætninger

43 pct. af svinestaldene fik sanktioner ved Fødevarestyrelsens kontrol i 2017, hvilket har fået ministeren til at bebude en styrket kontrolindsats. Det er på høje tid, mener Dyrenes Beskyttelse. På 592 kontrolbesøg i danske svinestalde