Færre end hver tredje taler om løn med kollegerne

En ny befolkningsundersøgelse fra IDA viser, at mange danskere er tilbageholdende med at dele deres lønforhold med kollegerne.

Ingen kan være uenige i, at vi skal bekæmpe uligeløn og diskrimination på arbejdsmarkedet. Og her er åbenhed om løn et af værktøjerne til at komme uvæsnet til livs. Alligevel svarer kun 28 pct. af danskerne, at de taler om løn med deres kolleger. Det viser en befolkningsundersøgelse blandt 1.199 erhvervsaktive danskere, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, IDA. Samme undersøgelse viser, at blot 20 pct. af danskerne er ansat på en arbejdsplads, hvor der er fuld åbenhed omkring løn.

Det er ikke tilfredsstillende, mener Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA.

”Der skal en kulturændring til på flere arbejdspladser. Der er for meget hemmelighedskræmmeri på alt for mange arbejdspladser. Og det er ærgerligt, for uden transparens omkring vores lønforhold kommer vi hverken diskrimination eller underbetaling til livs,” siger han.

I undersøgelsen svarer 7 pct., at det ikke er velset at tale om lønforhold på deres arbejdsplads, og 3 pct. svarer, at deres arbejdsgiver ikke tillader, at medarbejderne taler sammen om deres lønforhold.

”Det er helt forrykt, når arbejdsgivere forsøger at forbyde deres medarbejdere at tale om løn og dermed bevidst bryder loven om ligeløn eller skriver selvopfundne fortrolighedsklausuler om den enkeltes lønforhold ind i ansættelseskontrakten. Det støder vi af og til på i vores rådgivning af medlemmerne. Det er med til at fastholde et tabu om åbenhed om løn mellem kolleger, og det er et klart benspænd i bestræbelserne på fx at skabe lige løn mellem kønnene for lige arbejde,” siger Thomas Damkjær Petersen.

LÆS OGSÅ:  København klar med lønløft til sundhedsmedarbejdere

Thomas Damkjær Petersen bider mærke i, at åbenheden er størst blandt de yngste generationer på arbejdsmarkedet.

”Det er trods alt glædeligt, at der blandt de yngre generationer er flere, der er åbne omkring deres lønforhold. Det er forhåbentligt et signal om, at vi går mod bedre tider på dette område,” siger Thomas Damkjær Petersen.
Undersøgelsen viser også, at der er mest åbenhed om løndannelsen på de offentlige arbejdspladser.

Hvilke af disse udsagn passer på dig i forhold til, om du taler om løn med dine kolleger?

I alt
Ja, der er fuld åbenhed omkring løn på min arbejdsplads 20%
Jeg diskuterer løn med mine nærmeste kolleger 28%
Jeg betragter løn som en privat sag 27%
På min arbejdsplads er det ikke almindeligt, at man taler om løn 38%
På min arbejdsplads er det ikke velset, at man taler om løn 7%
Min arbejdsgiver tillader ikke, at man taler om løn 3%
Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, IDA 2019. 
Note: 2.000 svar, heraf 1.199 erhvervsaktive, mulighed for flere svar. Beskæftigelse fra Statistikbanken, AKU105, februar 2019.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)