Fields-tragedien


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

På Region Hovedstadens næste møde den 22/8 foreslår Dansk Folkeparti, at Task-Forcen vedrørende tragedien i Field’s genåbnes. Og samtidig anmoder tre højesteretsdommere, om at forestå undersøgelse, kommisorium m.m.

Efter tragedien i Fields med tre dræbte og mange sårede, nedsatte Region Hovedstaden en Task Force, for at undersøge fakta. I oktober 2022 forelagde Task Forcen resultatet af undersøgelsen. Det skete på en pressekonference i Hillerød, hvor medlemmer af Task Forcen samt Regionsformand Lars Gaardhøj (S) fremlagde resultatet. 

På pressemødet spurgte en journalist: “Er der ingen alarmklokker i den formodede gerningsmands forløb, hvor man skulle have opdaget, at det her er ikke godt ?”

“Nej, det er der ikke”, svarede formand for taskforcen og lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Nordjylland, Tina Gram Larsen. 

Efter at retssagen mod drabsmanden, har gennemhullet Taskforcens konklusion og efter, at en af Taskforcens medlemmer, psykiatri overlæge Merete Nordentoft (Region Hovedstaden) i Sundhedsmonitor den 5/7-23 har anbefalet, at “der er anledning til, at taskforcen genåbner undersøgelsen”, mener Dansk Folkeparti, at det rigtige vil være, at få genåbnet undersøgelsen. 

Det bør imidlertid ske fuldstændigt uvildigt og af helt neutrale personer til at lede og styre undersøgelsen. Til det formål foreslås det, at tre højesteretsdommere, får til opgave, at finde frem til det virkelige forløb i hele sagen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)