Flere midler til udvikling af lokalsamfund og levende bymidter

Bymidten skal forskønnes og igen blive centrum for den lokale udvikling. Med midler til blandt andet byfornyelse, velfærdscentre, bredbånd, borgerdrevne dagligvarebutikker og frilandsbyer vil et bredt flertal i Folketinget understøtte udviklingen af stærke lokalsamfund.

Et bredt politisk flertal har her til eftermiddag offentliggjort en række tiltag, der for samlet 550 mio. kroner skal styrke landsbyer, lokalsamfund og sikre levende bymidter. Landdistrikternes Fællesråd roser takterne fra det usædvanligt brede spænd af partier bag aftalen:

– Jeg har stor ros til den fremlagte aftale og ambitionerne bag den. Med aftalen er der taget hånd om nogle af de forudsætninger, der kan være med til at skabe det hele liv på landet, herunder videreførelse af Bredbåndspuljen og en massiv investering i attraktive bymidter. Samlet set kan initiativerne i dén grad være med til at sætte gang i en positiv udvikling for lokalsamfund og ikke mindst for det samlingspunkt, som bymidten historisk har dannet for den lokale identitet, udtaler formand Steffen Damsgaard.

Aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne og er fremlagt d. 29. november.

Aftalen har blandt andet til formål at forskønne torve og gågader, understøtte flere lokale velfærdscentre, levende bymidter og borgerdrevne dagligvarebutikker samt at sikre den digitale infrastruktur gennem videreførelse af Bredbåndspuljen. Dertil er det glædeligt, at der sættes ressourcer af til at udbrede og forbedre stiforbindelser til og rundt i naturen.

LÆS OGSÅ:  "Der tales med to tunger" – Venstre og SF mener både det ene og det andet

Aftaleparterne er desuden enige om at udmønte 2,0 mio. kr. i 2021 til forsøgsordningen med frilandsbyer fordelt med 1,8 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd med henblik på at nedsætte et projektsekretariat og 0,2 mio. kr. til Sammenslutningen af Danske Småøer til deltagelse som partner i projektet.

Landdistrikternes Fællesråd skal kvalificere og arbejde videre mod en forsøgsordning med frilandsbyer. Landdistrikternes Fællesråd får dermed en andel i ansvaret for at sikre, at forsøgsordningen kommer godt fra start:

– Som formand er jeg ualmindeligt stolt over, at Landdistrikternes Fællesråd skal være med til at understøtte forsøgsordningen med frilandsbyer, hvor kommunerne og de lokale aktører for alvor kan komme på banen og få mulighed for at sætte deres gode idéer i spil. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at lokal udvikling bedst bæres frem af de kræfter, der bor, lever og er dybt engageret i deres lokalområde – og derfor kan jeg kun opfordre til, at man som landsby undersøger muligheden for at medvirke i ordningen, hvis man føler, at man er ramt ind i barrierer, siger Steffen Damsgaard.

Aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikter indeholder:

  • 180 mio. kr. til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre
  • Forsøgsordning for frie bymidter, hvor 10 bymidter sættes fri af eksisterende lovgivning
  • 3,5 mio. kr. årligt i 2023-2026 og 0,2 mio. kr. varigt til indførelse af krav i planloven om, at kommunerne skal udarbejde en strategisk planlægning for levende bymidter i kommuneplanerne
  • 6 mio. kr. årligt i 2022-2024 til medfinansiering og etablering af borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 102,5 mio. kr. til landsbyfornyelse i 2022, så der samlet vil være 200 mio. kr. til nedrivning, istandsættelse og områdefornyelse i landområder
  • 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2022
  • 5,0 mio. kr. årligt fra 2023 til etablering af flere naturstier som en del af Danmarks naturstier – en omvej værd.
  • 2,0 mio kr. til afdækning af interesse for forsøgsordning med frilandsbyer
LÆS OGSÅ:  Ældre langt mindre syge end unge

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)