Grov vold, røveriforsøg, trusler, narko m.m. Syv personer med tilknytning til indvandrerbande dømt

Der blev i går ved retten i Kolding afsagt dom i en sag mod syv personer med tilknytning til Loyal To Familia. Alle fik fængselsstraffe.

Sagen, der har været behandlet over syv retsdage, omhandlede i alt 35 forhold af forskellig karakter, herunder besiddelse af kokain og hash med henblik på videreoverdragelse, grov vold, røveriforsøg, trusler mod tjenestemand i funktion og indbrud.

Tre af de tiltalte har været varetægtsfængslet under sagen. De alle blev dømt for sammen at have været i besiddelse af ca. 300 gram kokain og fem kg hash, der lå gravet ned i et skovområde i Fredericia. De blev også hver især fundet skyldige i andre forhold og fik henholdsvis to år og tre måneders fængsel, to år og otte måneders fængsel og tre års fængsel og blev varetægtsfængslet efter dom. De modtog dommene.

De fire andre tiltalte har ikke været varetægtsfængslet under sagen. Den ene af dem, som blev dømt for databedrageri og besiddelse af mindre mængder stoffer, fik ingen tillægsstraf, fordi han siden forholdene blev begået, var blevet idømt otte måneders fængsel for en række andre forhold. Han modtog dommen. De øvrige tre tiltalte fik straffe på fire måneders fængsel, seks måneders fængsel og et år og fire måneders fængsel. Sidstnævnte ankede dommen til frifindelse, mens de to andre udbad sig betænkningstid. De udmålte straffe var stort set i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)