Indvandrerbande: 10 års fængsel for drabsforsøg mod LTF

Foto: Per Johansen

Københavns Byret idømmer mand 10 års fængsel for drabsforsøg

I dag har Københavns Byret idømt en mand 10 års fængsel for drabsforsøg begået med pistol i Rovsingsgade sidste sommer, og en anden mand er idømt 4 års fængsel for besiddelse af pistolen.

Begge mænd – der er brødre – var tiltalt for drabsforsøg begået som led i bandekonflikten, ved den 25. juli 2017 omkring kl. 18.00 at have kørt i bil til Rovsingsgade på Østerbro i København, hvor den ene bror sprang ud af bilen og straks affyrede 8 skud mod et bandemedlem fra LTF, som flygtede ned i en kælderskakt og alene blev ramt af skud bagi. Brødrene var efter politiets opfattelse medlem af Brothas.

Det var ikke et enigt nævningeting, der afsagde dommen. De tre juridiske dommere og tre nævninge ville tillige dømme den anden bror for medvirken til drabsforsøget, hvilket dog ikke var tilstrækkeligt til en domfældelse.

Der var heller ikke enighed blandt rettens medlemmer om, hvorvidt drabsforsøget var sket som led i bandekonflikten. Alene de tre juridiske dommere og to nævninge fandt, at drabsforsøget var sket som led i bandekonflikten, og der skete på den baggrund frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 81 a. Retten lagde her vægt på, at Brothas ikke blev moniteret som værende en bande på gerningstidspunktet.

Anklagemyndigheden tager dommen til efterretning, og vil nu drøfte spørgsmålet om anke med Statsadvokaten. Set i lyset af rettens skyldkendelse er Anklagemyndigheden tilfredse med de udmålte domme.

Kommentarer