Håndteringen af fordrevne ukrainere

Syd- og Sønderjyllands Politi modtager og registrerer fordrevne ukrainere i den nye modtagefacilitet, der er indrettet i Bov. Inden modtagefaciliteten blev færdig, blev opgaven løst i Udlændingekontrolafdeling Vest på Toldbodvej i Padborg.

Danmark har fortsat stikprøvevis grænsekontrol og ikke fuldstændig grænsekontrol. Dette gælder også for så vidt angår ukrainske statsborgere.

Alle ukrainske statsborgere med et biometrisk pas kan frit rejse ind i Danmark. Det gælder både voksne og børn. Et biometrisk pas er et pas lavet efter januar 2015. I passet er der en chip med blandt andet foto, fingeraftryk og særlige kendetegn.

Langt de fleste ukrainske flygtninge, der kommer til den dansk-tyske landegrænse, og som enten udtages til kontrol eller selv henvender sig til grænsepersonalet, har et biometrisk pas. Med det biometriske pas kan de efter de nuværende regler opholde sig i Danmark i 90 dage. Børn, der er ifølge med forældre med biometrisk pas, har også lov at komme ind, selv om barnet ikke har sit eget biometrisk pas

Ukrainske statsborgere, der enten aldrig har haft et pas, ikke fået passet med eller har et gammelt pas uden biometri, har mulighed for indrejse ved nødvisering, Laissez-Passer (nødpas) eller som asylansøgere. Udstedelse af nødvisa, nødpas og indledende asylsagsbehandling foretages i modtagefaciliteten i Bov.

Asylansøgere skal herefter til Asylcenter Sandholm. Her startes så hele asylbehandlingen, som Udlændingestyrelsen har ansvaret for.

LÆS OGSÅ:  Færre nyankomne flygtninge bosættes i Hovedstaden

Hvis man er statsborger i et land udenfor EU  – altså et så kaldt tredjeland – og ikke ønsker at søge asyl, har man ikke lovligt ophold i Danmark og kan derfor ikke foretage indrejse. Ukrainske statsborgere, der ønsker at indrejse i transit med henblik på en destination uden for Danmark, skal i henhold til de nuværende regler være i besiddelse af et biometrisk pas.

Politiet og de frivillige, der er i Bov, gør deres bedste for at udvise størst mulig medmenneskelighed i håndteringen af de tilrejsende. Da en meget stor del af dem kun taler og læser deres modersmål, har vi taget alle de ukrainsk talende tolke i brug, vi har kunnet råde over.

De enkelte bliver på modtagefaciliteten vejledt om ovenstående muligheder med henblik på at sikre den størst mulige tryghed.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)