Havbrug og 49-årig ejer skal i retten i omfattende miljøsag

Der er nu rejst tiltale mod en havbrugsvirksomhed og dennes ejer, en 49-årig mand fra Juelsminde, idet havbrugsvirksomheden bl.a. skal have overtrådt straffeloven og miljøbeskyttelsesloven. Sagen har på grund af sin kompleksitet og omfang været forelagt for Statsadvokaten i Viborg, der har tiltrådt Sydøstjyllands Politis beslutning om at rejse tiltalen på baggrund af omfattende efterforskning gennemført af politikredsen.

Sagen mod den 49-årige ejer og hans havbrugsvirksomhed, der på gerningstidspunktet bestod af tre havbrug med produktion af fisk beliggende i og ud for Horsens Fjord, handler overordnet om overskridelse af miljøgodkendelser og om miljøforurening forårsaget af havbrugene. Sydøstjyllands Politi har efterforsket sagen siden december 2015, hvor den første anmeldelse om mistanke om overbrug på de tre havbrug blev modtaget. Siden er endnu en anmeldelse blevet modtaget i juni 2018, og efter ransagninger og en omfattende efterforskning er der nu rejst tiltale i i alt 31 forhold.

Havbrugsvirksomheden og den 49-årige ejer er tiltalt i samtlige 31 forhold, der omhandler overskridelser af virksomhedens miljøgodkendelser i perioden fra 2013-2018, hvor virksomheden mistænkes for at have udledt en betydelig større mængde kvælstof og fosfor til havet end det tilladte. Herudover er de bl.a. også tiltalt for at have afgivet urigtige oplysninger til både kommune, Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen i perioden 2014-2018 om havbrugets tilførsel af sættefisk, produktion, foderforbrug og udledning af næringsstof.

Sydøstjyllands Politi mener, at virksomheden og ejeren har opnået en betydelig fortjeneste ved overtrædelsen af miljølovgivningen. I alt er fortjenesten beregnet til ca. 190.000.000 kr. og der nedlægges under straffesagen påstand om konfiskation af beløbet. Strafpåstanden i sagen er bøde og fængselsstraf til ejeren og bøde til virksomheden.

LÆS OGSÅ:  Ørsted og WWF går sammen om at passe på kloden

De tiltalte nægter sig skyldige.

Sagen er endnu ikke berammet ved retten i Horsens.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)