HENTET TIL DANMARK: Tre kvinder tiltales for at fremme Islamisk Stat

Af Anette Pedersen

Tre kvinder tiltales for at være indrejst i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS) navnlig ved hver især at have virket som hjemmegående husmor for og hustru til personer, der var aktive i IS, og på den måde at have bidraget til, at IS kunne opretholde og konsolidere sin position i området.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstillinger om, at der kan rejses tiltale mod tre kvinder på henholdsvis 33, 35 og 38 år. Kvinderne, der er danske statsborgere, blev i oktober 2021 sammen med deres tilsammen 14 børn evakueret fra Roj-lejren i det nordøstlige Syrien.

De tre kvinder tiltales for uden tilladelse at være indrejst og have opholdt sig i Raqqa-provinsen og Deir al-Zour-provinsen i Syrien i en periode, hvor områderne var konfliktområder, og hvor terrororganisationen IS var part i en væbnet konflikt. Kvinderne tiltales ligeledes for – navnlig ved at virke som husmor for og hustru til personer, som var aktive inden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS) – at have fremmet IS’s aktiviteter.

Tiltalen mod de tre kvinder sker efter straffelovens § 114 e, 1. pkt., og § 114 j.

Sagen mod den 33-årige er rejst af Statsadvokaten i København, mens sagerne mod den 35-årige og den 38-årige er rejst af Statsadvokaten i Viborg.

”Det er vores opfattelse, at kvinderne har været en vigtig del af IS i forhold til familiemæssig og praktisk understøttelse af terrororganisationen, hvilket bidrog til IS-aktiviteterne i de besatte områder,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Martin Henriksens politiske program til formandsvalget i Dansk Folkeparti

Kvinderne blev ved evakuering til Danmark den 7. oktober 2021 anholdt, og de har været varetægtsfængslet siden.

”Det er selvsagt alvorligt, når folk rejser fra Danmark og ind i et konfliktområde i udlandet, hvor de hjælper en terrororganisation som IS under en væbnet konflikt. Vi mener, det er en skærpende omstændighed, at perioden har været så lang, som den var,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

Sagerne mod den 33-årige og den 38-årige er rejst som nævningesager, da anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive tale om at straffe de tiltalte med 4 års fængsel eller mere. De to sager vil blive ført ved henholdsvis Retten på Frederiksberg og Retten i Kolding.

For så vidt angår sagen mod den 35-årige vil anklagemyndigheden søge sagen gennemført som en tilståelsessag ved Retten i Esbjerg efter reglerne i retsplejelovens § 831. Det indebærer, at der under retsmødet vil blive rejst tiltale, hvis den sigtede erkender sig skyldig i sigtelserne i retsmødebegæringen.

Anklagemyndigheden vil for den 38-åriges vedkommende nedlægge påstand om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning med indrejseforbud for bestandigt, idet kvinden har dobbelt statsborgerskab. Den 33-årige og den 35-årige har efter oplysningerne i sagerne alene dansk statsborgerskab og kan derfor ikke frakendes det danske statsborgerskab og udvises.

Sagen ved Retten på Frederiksberg er berammet til at begynde 24. april 2023. Sagen ved Retten i Esbjerg er berammet til den 18. november 2022. Sagen ved Retten i Kolding er endnu ikke berammet.

LÆS OGSÅ:  GROTESK! FN-ANSAT ARBEJDER FOR TERRORISTER - DU BETALER HANS LØN