HENTET TIL DANMARK: Tre kvinder tiltales for at fremme Islamisk Stat

Af Anette Pedersen

Tre kvinder tiltales for at være indrejst i et konfliktområde i Syrien og dér at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS) navnlig ved hver især at have virket som hjemmegående husmor for og hustru til personer, der var aktive i IS, og på den måde at have bidraget til, at IS kunne opretholde og konsolidere sin position i området.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstillinger om, at der kan rejses tiltale mod tre kvinder på henholdsvis 33, 35 og 38 år. Kvinderne, der er danske statsborgere, blev i oktober 2021 sammen med deres tilsammen 14 børn evakueret fra Roj-lejren i det nordøstlige Syrien.

De tre kvinder tiltales for uden tilladelse at være indrejst og have opholdt sig i Raqqa-provinsen og Deir al-Zour-provinsen i Syrien i en periode, hvor områderne var konfliktområder, og hvor terrororganisationen IS var part i en væbnet konflikt. Kvinderne tiltales ligeledes for – navnlig ved at virke som husmor for og hustru til personer, som var aktive inden for terrororganisationen Islamisk Stat (IS) – at have fremmet IS’s aktiviteter.

Tiltalen mod de tre kvinder sker efter straffelovens § 114 e, 1. pkt., og § 114 j.

Sagen mod den 33-årige er rejst af Statsadvokaten i København, mens sagerne mod den 35-årige og den 38-årige er rejst af Statsadvokaten i Viborg.

”Det er vores opfattelse, at kvinderne har været en vigtig del af IS i forhold til familiemæssig og praktisk understøttelse af terrororganisationen, hvilket bidrog til IS-aktiviteterne i de besatte områder,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

LÆS OGSÅ:  Kongehuset sikres mod muslimsk terror

Kvinderne blev ved evakuering til Danmark den 7. oktober 2021 anholdt, og de har været varetægtsfængslet siden.

”Det er selvsagt alvorligt, når folk rejser fra Danmark og ind i et konfliktområde i udlandet, hvor de hjælper en terrororganisation som IS under en væbnet konflikt. Vi mener, det er en skærpende omstændighed, at perioden har været så lang, som den var,” siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København.

Sagerne mod den 33-årige og den 38-årige er rejst som nævningesager, da anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive tale om at straffe de tiltalte med 4 års fængsel eller mere. De to sager vil blive ført ved henholdsvis Retten på Frederiksberg og Retten i Kolding.

For så vidt angår sagen mod den 35-årige vil anklagemyndigheden søge sagen gennemført som en tilståelsessag ved Retten i Esbjerg efter reglerne i retsplejelovens § 831. Det indebærer, at der under retsmødet vil blive rejst tiltale, hvis den sigtede erkender sig skyldig i sigtelserne i retsmødebegæringen.

Anklagemyndigheden vil for den 38-åriges vedkommende nedlægge påstand om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning med indrejseforbud for bestandigt, idet kvinden har dobbelt statsborgerskab. Den 33-årige og den 35-årige har efter oplysningerne i sagerne alene dansk statsborgerskab og kan derfor ikke frakendes det danske statsborgerskab og udvises.

Sagen ved Retten på Frederiksberg er berammet til at begynde 24. april 2023. Sagen ved Retten i Esbjerg er berammet til den 18. november 2022. Sagen ved Retten i Kolding er endnu ikke berammet.

LÆS OGSÅ:  Voldsom video: Palæstinensisk raket rammer midt på vejen blandt israelske civile

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)