Israels flag på Rådhuset


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Medlemsforslag om at oplyse Københavns Rådhus i de blå/hvide israelske farver (2023-0416505) Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, at Københavns Rådhus oplyses i de blå og hvide israelske farver en dag som sympati med terrorangrebet på det demokratiske israelske folk den 7. oktober 2023. (Stillet af Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti) Motivering Vi ønsker at udtrykke sympati med det israelske demokratiske folk, der den 7. oktober 2023 blev udsat for et terrorangreb.

Hamas har påtaget sig skylden for angrebet, der udover drab blev ledsaget af gidseltagning. Da det demokratiske, ukrainske folk blev angrebet af Rusland den 22. februar sidste år, udviste vi i København sympati med det demokratiske ukrainske folk ved den 12. Marts 2022 at oplyse Københavns Rådhus i de gule og blå ukrainske farver. Vi ønsker ikke at gøre forskel på angreb på demokratiske folk, og stiller derfor forslag om at udvise en tilsvarende sympati over for det israelske folk ved at oplyse Københavns Rådhus i de blå og hvide israelske farver. Justitsministeriet udsendte torsdag den 12. oktober 2023 en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at der for at markere Danmarks sympati med de mange ofre for terrorangrebet i Israel lørdag den 14. oktober 2023, på ugedagen for angrebet, ville blive flaget på halv stang fra Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. Gruppeforpersonskredsen i Københavns Kommune besluttede efter pressemeddelelsen, at Københavns Kommune også skulle flage på halv stang, hvorefter der på Rådhusets flagstang på Vægtergangen, lørdag den 14. oktober 2023 netop blev flaget på halv stang. Dette medlemsforslag fremsættes for at markere, at også Borgerrepræsentationen støtter op om Gruppeforpersonskredsens beslutning og Regeringens tilkendegivelse, idet vi finder det meget tragisk, at der er mange civile tab både i Israel og i Gaza.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)