Klumme: Den store nedtur venter forude


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

2022 vil blive husket som året, hvor et kraftigt økonomisk opsving forvandles til en voldsom økonomisk nedtur. Hvorfor er jeg sikker på det?

Fordi folk selv forudser, at det vil gå sådan. Hver måned siden 1974 har Danmarks Statistik spurgt et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning om deres syn på den økonomiske fremtid mht. prisstigninger, arbejdsløshed, forbrugsindkøb m.m. Besvarelserne koges sammen til en såkaldt forbrugstillidsindikator, og den senest offentliggjorte indikator viser den laveste værdi nogensinde! Det betyder, at der er al mulig grund til at tro, at vi står umiddelbart foran en kraftig økonomisk nedtur.

Det er ikke vanskeligt at forstå, at befolkningen ser pessimistisk på fremtiden: Priserne stiger mærkbart. Inflationen er faktisk den højeste herhjemme i 38 år, og da lønningerne stiger langsommere end priserne, falder lønnens købekraft. Hertil kommer, at renterne er på vej op, mens aktiekurserne er på vej ned. Læg hertil, at de første sikre tegn på, at boligmarkedet er ved at vende, har vist sig: Det er blevet sværere at sælge sit hus, det tager længere tid, og hussælgerne er begyndt at sænke deres priser. Læg ydermere hertil al den usikkerhed, som krigen i Ukraine medfører.

De seneste år – indtil for et halvt år siden – er aktiekurserne og huspriserne, især i Danmark, steget meget voldsomt. Det er ude af trit med en holdbar virkelighed. Det er med andre ord en boble, som har været mulig på grund af historisk lave renter og en pengeudpumpning fra centralbankerne i USA, Euroområdet og i Storbritannien, som vi aldrig før har set magen til. Det vender nu. Aktiekurserne i Danmark er faldet med i gennemsnit 20 pct. det seneste halve år, mens ejendomspriserne først stagnerer nu. Her i sommeren 2022 er der al mulig grund til at tro, at vi står vi umiddelbart foran meget store fald i priserne på aktier og huse. Det betyder, at rigtig mange mennesker ser deres formuer svinde ind. Sammen med den faldende realløn betyder dét, at privatforbruget nedsættes. Slut med dyre udlandsrejser, nye biler og røde bøffer. De hastigt stigende renter vil gøre det dyrere at købe hus eller lejlighed, og det vil føre til betydelige prisfald på huse og lejligheder. Mon ikke huspriserne falder med mindst 30 pct., mens aktiepriserne nok vil falde med op mod 50 pct. Altså ca. 30 pct. mere end de allerede er faldet det seneste halve år.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Den modigste politiker

Inden bladene er faldet af træerne i efteråret, er arbejdsløsheden på hastig vej op. Folk bliver fyret i stor stil, for når mange varer og tjenester ikke mere købes, så er der heller ikke nogen grund til at producere dem, og så kommer opsigelsessedlerne frem.

Analytikerne i bankerne og i Finansministeriet siger og skriver, at vi vil få en ”blød landing”, men mon de selv tror på, hvad de siger? Jeg tror på en voldsom nedtur i stil med finanskrisen i 00’erne, men helt så galt behøver det nu ikke at gå, for banker og finansinstitutioner er denne gang meget bedre polstret, og det samme er de fleste danskere. Der er opsparing på bankbøgerne og slet ikke den samme gældsætning, som der var forud for finanskrisen.

Til gengæld er der stor gældsætning i mange landes offentlige finanser. Det gælder ikke mindst Italien og de andre Middelhavslande. Euroen kan hurtigt komme ud i problemer, for Italien er et af de store eurolande. Heldigvis er Danmarks økonomi i udgangspunktet meget stærk. Vi har store eksportoverskud, en offentlig gæld, der pr. indbygger kun er halvt så stor som Tysklands. Vi har mangel på arbejdskraft og arbejdsløsheden er i bund. Men det kommer til at ændre sig, og jeg forudsiger, at det vil ske i løbet af ganske få måneder.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)