Klumme: Der er ingen vej udenom hjemsendelser


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Der er ingen vej udenom tusindvis af hjemsendelser, hvis vi skal stoppe befolkningsudskiftningen. Vi bliver nødt til at gøre det klart for den brede offentlighed, at det er en illusion at tro, at vi kan bevare et dansk flertal i Danmark, medmindre der sker noget dramatisk i forhold til nogle heftige begrænsninger af indvandringen. Det gælder i forhold til udenlandsk arbejdskraft, udenlandske studerende, asyl og familiesammenføringer og naturligvis også i forhold til hjemsendelser. For alle prognoser peger desværre i én retning.

Vi er på vej mod en befolkningsmæssig katastrofe. Der er allerede i dag store områder som Brøndby Strand og Odense NØ, hvor der er flere indvandrere og efterkommere end der er personer af dansk oprindelse. Dertil kommer mindre boligområder, som eksempelvis Mjølnerparken, Vollsmose osv., hvor danskere også er i mindretal.

I København som helhed er mere end hver femte indbygger født udenfor kongerigets grænser. Det svarer til 21,4 procent af dem, der bor i vores hovedstad. Læg dertil deres efterkommere. I Slagelse og andre byer ser vi boligområder, hvor imamer og arabiske familieklaner bestemmer mere end dansk politi. I de pågældende områder eksisterer der ikke dansk lov og ret. Her eksisterer islamisk lov og ret.

Hvis vi så tager en enkelt specifik indvandrergruppe ud af statistikkerne, så fortæller det også en entydig historie om både nutiden og fremtiden. Her er det oplagt at kigge på tyrkerne, som er en af de grupper, der med socialdemokratisk, socialistisk og liberal opbakning er rigtig gode til at opføre moskeer i Danmark med de åbenlyse problemer, som det nu giver. Tyrkerne har bl.a. moskeer i Roskilde og i Slagelse.

LÆS OGSÅ:  Vismændenes fald

Tyrkere er den største indvandrergruppe, og hele 17 pct. af alle efterkommere har tyrkisk oprindelse. Der bor lige over 64.000 mennesker i Danmark, som enten er indvandret fra Tyrkiet, eller som er efterkommere med tyrkisk oprindelse.

Vi ved også, at især personer med muslimsk baggrund oftest gifter sig med en fra egne rækker, og det gælder også selvom de har været her igennem længere tid.

Indvandringen er løbet løbsk. I forhold til den generelle andel af indvandrere og efterkommere i samfundet, altså både vestlige og ikke-vestlige, så bor der ca. 1,2 millioner mennesker i Danmark med indvandrebaggrund. Det er ud af en befolkning på 5,8 millioner mennesker. Uanset det faktum, at vestlige indvandrere er med i tallet, så burde det for alle nationalsindede politikere være et uacceptabelt højt niveau.

Når jeg med jævne mellemrum argumenterer for behovet for nye udlændingepolitiske stramninger, herunder behovet for massive hjemsendelser af herboende flygtninge indvandrere og deres efterkommere, så får jeg ofte at vide at det er ekstremt. Men det er ikke ekstremt. Det ekstreme er tværtimod at acceptere, at det danske folk bliver udskiftet.

Danmark er med hastige skridt på vej mod en befolkningsmæssig katastrofe, som på alle niveauer vil ende med at påvirke vores samfund i negativ retning. Vi vil opleve stigende uro i takt med, at flere danskere vil føle sig fremmedgjorte i eget land, og i takt med at især den muslimske befolkningsgruppe vil kræve større politisk og samfundsmæssig indflydelse. Vi står reelt overfor en gradvis overtagelse af vores land, medmindre vi dramatisk ændrer den udlændingepolitiske kurs og stopper befolkningsudskiftningen.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Ytringsfrihed by fear

Det er vanskeligt for mig at forstå, at vi som samfund ikke foretager os noget, der for alvor kan vende udviklingen. Jeg begriber det ganske enkelt ikke, og de mange muslimske terrorangreb i en række europæiske lande understreger blot, hvad det er, der venter os, hvis vi konsekvent fortsætter med at gøre for lidt. Danmark er et fantastisk land med en gammel og smuk kulturarv og vi er på mange måder et veludviklet samfund, men vi vil langsomt miste det, medmindre vi passer bedre på det land, som vi har fået i arv.

Hvis Danmark også skal være her om tusind år, så skal der føres en helt ny og anderledes udlændinge- og hjemsendelsespolitik. Jeg ønsker oprigtigt at passe på mit fædreland. Jeg håber, at mange andre vil være med.

Hvad mener du? Er du enig med Martin Henriksen i, at tusindvis af indvandrere skal hjemsendes? Skriv din mening i kommentarfeltet herunder, og del meget gerne klummen på facebook!

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)