Klumme: EU genindfører Jerntæppet – Trusler mod nationalstaterne – Del 5


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Tidens totalitarisme

Forfatteren George Orwell forudsagde blandt mange andre ting, at jo længere et samfund bevæger sig fra sandheden, jo mere vil det hade dem, der fortæller den.

Den ny type totalitarisme, der er vokset op inden for tiden efter en fatal anholdelse af afroamerikaneren George Floyd, har i sin kerne samme substans, som det stof totalitarismen havde i Tyskland og Sovjetunionen. Fortalerne ønsker at ændre vores sprog på verdensplan og udslette de dele af historien, som ikke passer ind i The New Order. Meninger skal standardiseres, så de ikke støder, tankeforbrydere skal hænges ud. Alt sammen i god tråd med den måde, hvorpå de sociale medier som Facebook og Twitter forvalter fællesskabsreglerne. Alt sammen i god tråd med, hvordan det ekstreme venstre forvalter, forstår og fortolker ytringsfrihed og frihedsrettigheder.

Man afvikler virkeligheden, så den passer ind i den ideologi, man har hentet fra det marxistiske rædselskabinet. Man fabrikerer virkeligheden. For at afskaffe historien må man udslette fortiden, skrive historien om og ødelægge bøger på samme måde som nazisterne gjorde det ved afbrændingerne på Opernplatz i Berlin i 1933. Seksualitet og nøgenhed skal tilpasses de islamiske standarder, så de ikke støder. Verdens modehuse er godt i gang med omstillingen til heldækkende klæder. Alt sammen en del af den transformation, der skal til for, at Europa kan forberede sig på en ny tid med nye indbyggere fra migrantlande.

Kritisk tænkning bliver genstand for psykiatri. Hvis man ikke passer ind i The New Order, må man definitionsmæssigt være utilpasset. Mastricht-aftalens ensretning, Barcelona erklæringen fra 1995, Marrakech aftalen fra 2018, ungdomsoprøret i 1968, globaliseringen, murens fald, alt sammen har det brolagt vejen til The New Order, til helvede om man vil, som Orwell fortalte om i sine bøger for 2-3 generationer siden. Nationerne skal erstattes af en perfekt superstat, EU er garant for harmoni, herunder årsagen til, at alt ånder fred og orden. Bedraget er fuldkomment.

Meningsdannere, der afviger fra den gængse opfattelse, er gammeldags, uvidende, racistiske, nazistiske, provinsielle, uskolede, islamofober og enddog homofober i globalisternes øjne. Lidet ved de, at de bereder vejen ikke kun for det fuldkomne meningstyranni, men også for en fremtid baseret på islamisk tankegang og sharia-baseret lovgivning i et kommende Eurabia. Det er ikke kun europæerne, men også alle vestlige indbyggere, der skal dresseres til at falde på knæ for bevægelsen BLM. Hvis man ikke gør det, bliver man hængt ud som netop beskrevet. Begreber bliver tvistet og fremsat i flæng uden sammenhæng med den oprindelige betydning af ordene. Men, det virker.

At BLM ifølge sit regnskab er transformator af midler til alt andet end det, navnet og formålet lyder på, er en anden sag. Ifølge regnskabet står den ungarsk fødte super globalist og migrantspeditør til Europa, George Soros, som en af modtagerne af midler fra BLM. Ligeledes kommunistiske og socialistiske organisationer samt det Demokratiske parti i USA. Sorte pantere patruljerer i gaderne i USA og afæsker hvide bilister om deres holdning til BLM, bydele bliver brændt af og plyndret, mens byernes demokratiske borgmestre marcherer med i flok. Lemminge-effekten. Det eneste, den nye orden kan tilbyde, er en fascistoid herskermentalitet, hvor nutidens efterkommere af slavehandlere skal kysse fødderne på efterkommere af slaver.

LÆS OGSÅ:  EU's hemmelige forståelse med Iran

Kaos har ramt USA, og medierne støtter med deres fake news de udemokratiske og opløsende tendenser. Martin Luther King må rotere i sin grav. Medierne arbejder intenst på at sikre en bedaget senil Joe Biden pladsen som USA’s nye præsident. Trump udgør den største trussel mod New Order. At præsidenten vælger at gribe ind med Nationalgarden for at forhindre borgerkrigslignende tilstande og plyndringer i de Demokratisk styrede byer, udlægges af venstreorienterede medier og politiske modstandere derhen, at Trump anvender nazimetoder. De skulle lige vide, hvad nazimetoder oprindeligt dækkede over.

Fornuft og frihedsrettigheder er sat på hold. Verden har indledt en nymarxistisk verdensorden slet forklædt i alle afskygninger. George Floyds død var kun et påskud for, med nationalkonservative øjne, at komme op at kloakerne og sprede en gift, verden har været foruden i generationer. Det ekstreme venstres tankepoliti arbejder på højtryk på redaktionsgange i bladhuse og hos de sociale medier. Big brother is watching you. Vær ikke i tvivl.

Målsætningen for det nationalkonservative Europa

EU fungerer som en hønsegård, der er blevet angrebet af ræven i form af en omsiggribende islamisering og en eksplosivt voksende befolkningsandel med muslimsk baggrund. Politikerne har kaglet de sidste 30-40 år, og vil sikkert blive ved med det. Mange synes det er synd at uskadeliggøre ræven, fordi den har unger i hulen. Andre har tilmed den ide, at hvis ræven med familien får lov til at flytte ind i hønsegården, så den en dag bliver til en høne.

Som EU har udviklet sig, er organisationen ikke blevet en del af løsningen, men mere en del af problemet med at fastholde Europa på europæiske betingelser. EU er blevet en del af en omsiggribende bevægelse i retning af ikke kun en centralisering af magt, men for mange super europæeres vedkommende et instrument til styring af de frihedsrettigheder, som er en del af vores dna.

Når Angela Merkel taler om forbud mod at kritisere både indvandring og EU, så forstår man bedre, hvorfra hun har sit ophav. DDR’s Egon Honecker levede ikke forgæves. Hans trofaste kommissær trak det længste strå ved at indtage kanslerembedet i det samlede Tyskland. Det er fra den anden side af jerntæppet, at Merkels opfattelse stammer, og ikke fra et tidligere dybt konservativt CDU/CSU. Med en politisk super globalist som Frankrigs præsident Manuel Macron skal man som nationalt orienteret ikke forvente nogen tilbageholdenhed heller der i forhold til en indskrænkning i den fortsatte migration til EU. Det til trods for, at Frankrig nu i årevis har levet i undtagelsestilstand på grund af den islamiske terror trussel.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Truslen mod nationalstaterne – Politisk analyse – Del 4

EU har tabt sin troværdighed i forhold til at kunne håndtere fremtiden for Europas befolkning. EU er ikke stærkere end de svageste led i kæden af ledere. Bortset fra de østeuropæiske statsledere, er der ingen i de vestlige hovedstæder af statslederne, der endnu har turdet tage bladet fra munden i forhold til at få bragt antallet af muslimske migranter ned. Det kan gøres uden andet end at udvise udenlandske statsborgere, hvis de dels har begået kriminalitet ved førstegangsforbrydelser, og ved krav om udrejse ved manglende selvforsørgelse. Det vil ikke være en overtrædelse af FN’s forældede Flygtningekonvention. Det er en nøgtern økonomisk kalkyle.

Det nytter ikke fortsat at indsnævre kravene til muslimsk adfærd i det offentlige rum. Skal problemet løses, skal det ske fra bunden af. Antallet skal nedbringes for at sikre fremtiden. Her må man konstatere, at jerntæppet politisk og holdningsmæssigt er rykket ikke østpå, men vestpå. Europæernes muligheder for at sige fra er blevet begrænset. At vælgerne selv er årsag hertil, er en anden sag, for de kunne gøre sig den ulejlighed at vælge politikere fra, som ikke bestiller andet end at kagle. Det er uforståeligt, at en gammel kulturstat og militærnation som Frankrig fortsat finder sig i at leve i undtagelsestilstand. Hvilket land bliver det næste efter Frankrig? Sverige vil være mit bedste bud.

Et folk der vælger korrupte politikere, svindlere, tyve og forrædere, er ikke ofre, men medskyldige ifølge George Orwell. Må morgendagen se en ny generation af europæere baseret på et ønske om internationalt samarbejde i Europa, men med en betingelse om, at det sker på nærhedsprincippet i forhold til de demokratiske spilleregler i de enkelte lande.

EU bør reformeres eller ophøre med at eksistere. Et Mickey Mouse-parlament og en række ikke folkevalgte kommissærer, der skal simulere en demokratisk ledelse, burde ikke have deres gang på jorden. Hvor svært kan det være at gennemskue, medmindre man har travlt med at behage lande, der overgår ens eget i størrelse og befolkningstal. EU skal ophøre med at jagte medlemslande, der modsætter sig migration. EU skal som organisation tage faren og frygten for migration alvorligt på den måde, at hær, luftvåben og flåde i medlemslandene bør koordineres eventuelt gennem nye aftaler med det øremærkede formål at sikre grænserne. NATO bør fortsat forestå det grundlag, som fremgår af alliancetraktaten af 1949. EU skal ikke overtage disse forpligtelser.

LÆS OGSÅ:  Fra nazi- til wokestat - ekstremernes Tyskland

EU bør sikre, at en repatrieringsplan bliver gennemført. Det er uholdbart, at Europa i tid og evighed forventer at skulle kunne modtage økonomiske migranter eller spontan flygtninge. I stedet for at diskutere omfordeling af migranter internt burde EU diskutere hastigheden af hjemsendelse til lejre, som EU kunne finansiere. Det ville koste en brøkdel af, hvad indvandringen til EU-landene koster årligt. Problemstillingen er ganske vist vanskelig og kompleks i forhold til sin praktiske og logistiske løsning, men EU virker fuldstændig handlingslammet. Europa har tidligere haft held til både genopbygning og til at overleve pandemier, hvor hver tredje europæer døde som følge af pest. Derfor burde udfordringen med at få løst migrantkrisen være til at overse, hvis der er tilstrækkelig vilje.

På dansk nationalt plan bør dagsordenen være at forsøge at få skabt oplysning via alternative medier som 24NYT. Mainstream-mediernes troværdighed er ikke eksisterende, og det kan ikke umiddelbart forventes, at der kan påregnes en holdningsændring før folkestemningen er ændret, så der sker udskiftning på redaktionsgangene hos medierne. De røde journalisters dage skal være talte. Vælgerne skal indprentes, at passivitet er islams bedste og vigtigste følgesvend. Den nationale fløj skal mobiliseres på alle parametre, så budskabet bliver hørt. Frihed er ikke en given ting, den kræver en indsats. Frihed skal altid vindes, og man forstår først vigtigheden af den, når man har mistet den

Islam og kristendom kan ikke fungere under samme tag. Islam bør ikke have adgang til det offentlige rum. Islam burde forbydes, da det ikke er en religion, men en ideologi som strider mod de europæiske forfatninger og europæisk tankesæt i sin fascistoide tankegang. Hvorfor skal vi acceptere islams indtog bid for bid, hvad enten det er i dresscode, madvaner eller sædvaner? Kunne vi forvente en eftergivenhed for kristne ønsker i Mellemøsten? For hver ændring i vores vaner siger vi farvel til en verden bygget på frihed og lighed samt og retten til at søge glæden ved livet på vores betingelser?

Lad mig slutte af med de ord, der mere end nogen andre har været retningsgivende for konservatismen og min egen politiske løbebanes tankeverden. De blev nedfældet i 1790 af konservatismens fader, Edmund Burke:

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”

Skriv gerne din kommentar til klummen i feltet herunder. Del også meget gerne Klaus Ewalds klumme på Facebook.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)