Klummer

Kors, hvor jeg længes efter Trump

Når Trump vender tilbage, vil verden opleve ændringer ingen har forestillet sig omfanget af. Nødvendige ændringer. Det er min profeti. Det være sig inden- som udenrigs politiske af slagsen. Organisationer, FBI, CIA, ministerier, departementer, anklagemyndigheden,

Klummer

Domstolenes forhold til frihedsrettigheder

Specielt de sidste 3 år med COVID-19 og debatten om indvandring har været en prøvelse af grænserne for frihedsrettighederne og navnlig ytringsfriheden. Det har været en udfordring, som ikke kun højreorienterede debattører har skullet gennemleve,

Klummer

Sidste kapitel i Danmarkshistorien

Trods tidens bestræbelser på at afmontere enhver form for nationalisme, så forsvinder følelsen af national samhørighed først den dag, vi erstattes af robotter eller fordi glemslens slør lægger sig over hele nationen. Også dem, der

Klummer

Om tidens kyskhed

Puritanisme præger det vestlige tankesæt. Hver generation har sine dyder og moralske tankesæt. Langt er der fra frigjorthed til nutidens moralske kvababbelser. At erklære sig krænket udgør i sig selv et argument for at forbyde

Klummer

Den verden vi ikke ser komme

Lederskab og viden går sjældent hånd i hånd. Middelmådighed og mainstream politikere rimer på hinanden. Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesens bekymring over WEFs spin af magt over den vestlige hemisfære faldt i dårlig jord. Ingen

Klummer

Holocaust mod tyskerne

Etniske tyskere vil uddø, og migranterne vil arve Tyskland, skrev den iranske debattør, Behzad Karim Khani, i Berliner Zeitung her for nylig i tilknytning til nytårsurolighederne i den tyske hovedstad. 3 ud af 4 ballademagere og

Klummer

DR’s falske stormløbs-narrativ

Nu kører DRs journalist, Lilian Kretz, også på med løgnen om det skrøbelige, dysfunktionelle demokrati i USA på grund af Republikansk modstand mod at udpege en svag partileder som formand for Kongressen. Hun fortæller ikke,

Klummer

NYTÅRS REFLEKSIONER

“Life is a box of chocolate you never know what you are going to get”. Ordene er ikke mine, men Tom Hanks’ i rollen som Forest Gump. Livet er en lang korsvej af valg og fravalg.

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Er nedturen planlagt?

Overskriften er både ment som en provokation og som en øjenåbner. Problemstillingen i forhold til den igangværende økonomiske nedtur og alle tidligere, herunder finanskrisen, er at udfinde de dybereliggende årsager til den cyklus, verdensøkonomien befinder

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Blomsten af journalistisk bundfald

Lad mig indledningsvis fremhæve, at overskrift og indhold af klummen er et udtryk for et subjektivt debatindlæg. Andre vil være uenige med mig, ikke mindst ledelsen på de medier, jeg omtaler. Retningslinjerne for god presseskik

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Fra nazi- til wokestat – ekstremernes Tyskland

Tysklands vandring fra den ene ende af spektret til den anden har nået et nyt yderpunkt. I 1935 gennemførtes Nürnbergloven i det tyske nazi-regime. Lovene ophævede jødernes tyske statsborgerskab, jødiske børn måtte ikke længere gå i

Klaus Ewald
Klumme Ewald

EU sætter Europa i brand

Med en stigning på 50% i migrantstrømmen mod Europa i år er det kun et spørgsmål om tid, før vi oplever et egentligt sammenbrud i EU’s asylbehandling og myndighedskontrol. Lad det være min profeti. Den nyvalgte

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Historien vil dømme Jakob Ellemann

“Make yourself sheep and the wolves will eat you”. Ordene var Benjamin Franklins, den måske mest betydningsfulde statsmand i USAs historie, en af supermagtens grundlæggere tilbage i tiden, hvor mænd af mod trodsede både engelsk

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Rigets bedste mænd

Folketingets forløber var i 1200-tallets Danmark, Valdemarernes Tid, Danehoffet, hvor de privilegerede klasser havde mest Indflydelse, men hvortil dog ogsaa mødte fuldmægtige fra købstæder og storbønder, En umiddelbar fortsættelse af Danehoffet var senere de Stænderforsamlinger,

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Den politiske teaterscene

Enhver forestillings succes afhænger af den indsats og professionalisme, instruktøren og skuespillerne udviser. Således i teaterverdenen, som på den politiske scene. Hvis ikke den overordnede ansvarlige forstår at sætte retningslinjerne og korrigere for fejl, så

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Det valgemne ingen taler om

Det offentliges nettoudgift til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var i 2018 på 31 milliarder kroner i følge Finansministeriet. I år er tallet adskillige milliarder større. Nettobidraget er et udtryk for, hvor meget de

Klaus Ewald
Klumme Ewald

De ubehagelige valgemner

Bill Clintons vicepræsident udgav i sin tid bogen ”An inconvenient truth”, en ubehagelig sandhed, om verdens klimamæssige tilstand. I overført betydning vil jeg fremhæve de dagsordener, politikerne behændigt glider uden om og helt undlader at

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: Danskerne snorksover i valgkampen

Hvis man ikke lige vidste bedre, så skulle man tro, at alt var ved det gamle her i dagene op til 1. november. Partierne præsenterer deres programmer, materiale uddeles på gader og stræder, tv-programmerne kører. Valgets