Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Europa hinsides godt og ondt

Forestil dig fortidens store europæiske tænkere og filosoffer blive sendt ud for at rapportere om status for det Europa vi lever i? Det være sig politisk, samfundsmæssigt og i forhold til åndelig og befolkningsmæssig sammenhængskraft. Hvad ville

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Aftenlandets undergang

I Filosoffen Oswald Spenglers værk Aftenlandets undergang var han af den opfattelse, at historien forløb cyklisk, dvs gentog sig selv. Gennem sin forskning i blandt andet Romerrigets og Ægyptens udvikling spåede han den vestlige højkulturs

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Venstrefløjens brunskjorter

Enhedslistens chefstrateg, chefkommissær Pelle Dragsted, opdaterede for nylig sin Facebook-profil og tilkendegav, at ingen andre end venstrefløjen havde bekæmpet nazisme og antisemitisme. Tilkendegivet af en mand, der om nogen har stået bag en af de mest

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Overlever Danmarks historie?

Ingen nationer kan på sigt overleve uden en sammenhængskraft. Et tilhørs- og samværsfølelse er en nødvendighed. Den er den livgivende regn for ethvert folk, der kalder sig nation. Nationalismen som begreb opstod netop, hvor Danmark

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Den politiske dagsorden anno 2021

Hvor Monty Python-figurerne hærgede og underholdt alverdens publikum i 1970’erne, ja hvor engelsk humor var trendsetter for, hvordan marginale, absurde grænser for sort humor skulle sættes, har de førende vestlige og danske politikere sat nye

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Kabuls ildevarslende fald

Mens disse linjer skrives, sænker middelalderen sig atter over den afghanske hovedstad Kabul. By efter by er faldet i det land, der i 20 år været epicenter for vestlig bekæmpelse af islamisk terror. Hvem husker

Klaus Ewald
Klummer

Verden vil bedrages

Videnskab er en metode for objektiv fremskaffelse af viden samt betegnelsen på den viden, som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode. Patologi som videnskab er læren om sygdomme, deres opståen og årsagerne til

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Danmarks dåbsattest 

Kun få gør sig den ulejlighed at stille spørgsmålet om, hvorfor vi har en nationalstat. Hvad er det, der har gjort, at vi fortsat har en grænse, et fælles sprog, en fælles historie, og til

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Historien gentager sig selv

Joseph Raymond McCarthy var ikke kun Republikansk delstatsguvernør i Wisconsin, han blev også symbolet på den kommunistforskrækkelse, der bredte sig som en steppebrand i USA i kølvandet på den kolde krig. Et jerntæppe var gået

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: USA på moralsk deroute

Meget er blevet sagt og gjort i forbindelse med præsidentvalget i USA. Medierne havde allerede valgt side fra før Donald Trumps indsættelse i 2016. Han gik fra at være tv-darling til at være racist og

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Sammen kan vi redde Danmark

Meget er sagt og skrevet om dansk udlændingepolitik. Det meste bygger på ideologiske, subjektive vurderinger af enten højre- eller venstrefløjs holdninger eller endnu værre midterfløjens, det tavse flertals laden stå til i forhold til vigtigste

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Hvordan bringes der balance i udlændingeregnskabet?

Havde regeringen Løkke Rasmussen, dens forgængere og den nuværende Socialdemokratisk ledede regering under Mette Frederiksen været undergivet markedsføringslovens regler, så ville de alle være dumpet i forhold til de regler, der gælder for erhvervsdrivendes adfærdskodeks.

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: En lige højre til verdenssituationen

Udenrigspolitik  Kineserne har ligesom russerne opbygget et militærapparat, der har overhalet det Pentagon styrede med hestelængder. Al væsentlig forskning og økonomi i Kina og Rusland baseres fortsat på militær udviklink. Kineserne og russerne har i

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Lovgivning vs. debat

Udlændingedebatten kører med uformindsket styrke og volumenhøjde på 40. år. Fronterne bliver trukket tydeligere og tydeligere op mellem strammer- og slapper- partier. Men også internt i partierne er der korridor- og grupperingsdannelser på det område,

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Nutidens trojanske heste

Oldtidens store græske digterværker Iliaden og Odysseen er milestene i europæisk litteratur. Fortællingerne om den græske bystat Trojas udholdenhed og vilje til at modstå en græsk belejring over 10 år må betragtes som alle krigshistoriers moder.

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Medierne truer demokratiet

Tredelingen af magten mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt sikrer indretningen af de demokratiske processer, så hver af de 3 magtudøvelser holder hinanden i skak. Den lovgivende magt kan ændre på de lovgivningsmæssige

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Mobiliser højrefløjen

Man kan som nationalkonservativ undre sig såre over både danskernes, men også andre etniske vesteuropæeres tilbagelænede holdning, når det kommer til accept af den omsiggribende ikke-vestlige forandring, som pågår i vor generation af tid. Trods

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Sagen om IS-feltmadrasserne

Regeringen har et standpunkt indtil dens parlamentariske flertal kræver, at den indtager et nyt. Den røde rejekælling, Rosa Lunds, ensidige løben regeringen på dørene med den mellemøstlige fane lykkedes.  En ting er, at regeringen har måtte æde

Klaus Ewald
Klummer

Klumme: Venstrefløjens moralske kollaps

Intelligentsia rimer på venstre side af det politiske spektrum. Højrefløjen er langt bagud. Venstreorienterede tænkere, digtere, forfattere, skuespillere, musikere, undervisere, allehånde meningsdannere og politikere har kun haft en afgud. Vi taler ikke om afguden Svantevit,