Klumme: Field’s tragedien – Censur og mundkurv ?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Region Hovedstadens presseenhed, har skriftligt advaret politikerne i Region Hovedstaden, om at udtale sig om psykiatri i relation til den tragiske sag fra Fields, hvor tre personer blev skudt og mange blev såret.
Anderledes kan den “hilsen” jeg som regionsmedlem fik, absolut ikke opfattes. Heri står bl.a. “Journalisterne spørger også ind til retspsykiatrien, men selv en generel kommentar vil blive kædet sammen med den forfærdelige hændelse. Så hvis I bliver kontaktet, er I velkomne til at henvise til presseenheden eller henvis til politiet”.
Jeg har ikke kendskab til den formode drabsmands psykiatri-problemer og vil naturligvis ikke udtale mig specifikt om det. Men, jeg har i går stillet politisk spørgsmål i Region Hovedstaden, om de oplysninger som var i DR-TV-1 nyhedsudsendelsen 4/7 kl.18.30, om det er korrekt, at drabsmanden ringede til akut psykiatrihjælp, lige før ugerningen, men uden at telefonen blev taget hos psykiatrien.
Som politiker advares jeg altså mod, at udtale mig “med selv en generel kommentar” om psykiatri. Lad mig sige det helt klart. Det har jeg ikke tænkt mig at efterfølge. Jeg må altså som politiker have ret til generelle kommentarer og personlige og politiske synspunkter om psykiatrien. Jeg vil ikke acceptere mundkurv om generelle psykiatri spørgsmål, som må være et offentligt anliggende – også set i lyset af den aktuelle sag. Det er værdigt, at mindes de dræbte og de efterladte. Men, det er uværdigt, at forsøge at nedtone og give politikere vel nærmest en censurlignende besked, om hvad de bør udtale sig om – eller rettere, hvad de skal holde sig fra. Jeg har noteret mig, at den generelle debat om psykiatrien, har taget til i fart. Det er uhyre vigtigt. Psykiatrien er et stort forsømt område, som vi altså må tage langt mere alvorligt. Alt andet vil være fortsat svigt af mange mennesker i knibe.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)