Klumme: Før havde vi en grundlov – nu har vi gøgeunge-effekten


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Folketinget har vedtaget lov nr. L 227, der giver dansk statsborgerskab til atter et par tusinde fremmede. Senere i 2021 kommer der atter en lov om endnu flere statsborgerskaber. Tingets flertal mener åbenbart, at det er til gavn for landet, hvis den danske befolkning fortyndes med en masse mennesker af anden etnisk herkomst. Det er i hvert fald til gavn for venstrefløjen og De Radiale, for det altovervejende flertal af de nye borgere stemmer erfaringsmæssigt på dem.
Hvis de unge i Folketinget havde haft historie i skolen, ville de vide, hvad en sådan politik fører til. Da Romerriget lakkede mod enden og fik svært ved at modstå presset fra germanske stammer, gik man over til at give nogle af barbarerne jord inden for rigets grænser i håb om, at de ville bidrage til forsvaret mod andre barbarer. Det gik godt en kort overgang, indtil barbarerne fandt ud af, at de ligeså godt selv kunne tage magten – hvad de så også gjorde.
Det samme i Britannien, som havde svært ved at klare sig mod barbariske skotter og pictere, og derfor inviterede saksere, angler og jyder til at hjælpe med forsvaret. Efter et par århundreder havde det angelsaksiske herrefolk sat sig på det meste af landet og fortrængt den oprindelige keltiske befolkning til yderområder som Wales og Cornwall.
Sammenligningen er dog ikke perfekt, for i modsætning til romerne og briterne er det svært at se, hvilke ydre trusler, Danmark skal forsvare sig imod. Ingen tror på angreb fra Sverige, Tyskland eller Rusland, men i fraværet at ydre fjender har politikerne besluttet at importere indre fjender. Årsagen vil blive diskuteret langt ud i fremtiden – hvis der bliver en fremtid.
Når det gælder terrorister fra Islamisk Stat, er det mere ligefremt: Politikerne er enige om, at terrorismen udgør en akut fare for Danmark – og har derfor besluttet at lade terroristerne slå sig ned her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)