Klumme: Kinas pres fjernede Tibet-flag på Tåsinge Plads i København – Enhedslistens hykleri


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Faste meninger og en klar holdning, er – efter min mening – gode egenskaber for folkevalgte i politik. Det gælder også, når man ikke er enig med den pågældende. Jeg har i årenes løb mødt utrolig meget politisk hykleri. Nogen af de værste eksempler kommer fra venstrefløjen og især fra Enhedslisten. Det var også tilfældet for den mangeårige Enhedslisteborgmester for forvaltning, teknik- og miljø, i København. Ved “festlige lejligheder” bakkede Enhedslisten Tibet op, men man forsøgte at skjule, at man svigtede Tibet og lod Kina bestemme.

Københavns Kommune modtog i 2016 en international præmie på 20.000 US $, for projektet “Klimakvarteret” med Tåsinge Plads på Østerbro, som det synlige eksempel på en innovativ tilgang til håndtering af skybrud med rekreativ merværdi, der blev udviklet i tæt samarbejde med borgerne i kvarteret. Borgerrepræsentationen besluttede, at pengepræmien skulle anvendes til at plante blomstrende træer med kinesisk oprindelse på Tåsinge Plads.

Den 8. november 2017, blev det markeret ved et arrangement på stedet, hvor daværende Enhedsliste-borgmester Morten Kabel og den kinesiske ambassadør i Danmark, plantede et træ. Ambassadøren skulle også holde en tale.

Radio 24syv har i sidste måned bragt flere indslag om, at borgmesterens teknik- og miljøforvaltning fik fjernet et Tibet-flag efter pres fra den kinesiske Ambassadør. Ambassadøren truede med at ville forlade arrangementet, hvis et Tibet-flag ikke forinden blev fjernet. Borgmesteren og hans forvaltning bøjede sig for Kinas ønske, fremgår det helt tydeligt af en aktindsigt, som radio 24syv har haft på rådhuset.

LÆS OGSÅ:  (Debat) Paludan: Enhedslisten og de Radikale er i islams jerngreb

Af interne mails i forvaltningen, fremgår det endvidere, at man var glad for arrangementets gennemførelse og glad for, at det Kina-kritiserede Tibet-flag blev fjernet.

Spørgsmålet må stilles om, det kan være rimeligt, at man bøjer sig for Kinas krav ? Spørgsmålet er også, om hvorfor man driver udenrigspolitik på Københavns Rådhus, når det tydeligt fremgår af Folketingets love, at det er Folketinget og ikke de enkelte kommuner, som driver og har ansvaret for Danmarks udenrigspolitik.
Det er også mystisk, at hverken Morten Kabel eller hans direktion, efterfølgende sørgede for at orientere om episoden til teknik- og miljøudvalget eller til Borgerrepræsentationen. Det kan godt få tanker frem om, at man ønskede at gemme hændelsen godt væk “under gulvtæppet”. Men, er det foreneligt med et åbent demokrati og med Enhedslisteborgmesterens blåstempling af, at bøje sig for kinesisk pres og fjerne et Tibet-flag.
hvilke konsekvenser er der forøvrigt taget af pressionen som lykkedes og medarbejderes lovprisning af, at man fik fjernet Tibet-flaget?

Det er derfor, at jeg som DF-medlem har sørget for, at det politiske udvalg idag drøfter den skandaløse sag.

Desuden rejser DF en åben forespørgsel til den nuværende Enhedsliste-borgmester den 22. november i Borgerrepræsentationen.
Vi må have stoppet udenrigspolitik i Københavns Kommune og vi må have stoppet flere fjernelser af Tibetanske flag.

Borgernes ytringsfrihed og demonstrationsfrihed skal ikke begrænses. I DF mener vi tværtimod. Vi må have stoppet Enhedslistens hykleri.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)