Region Hovedstadens frikendelse af sig selv bør tjekkes ! Fields-myrderierne


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

“Man må som kliniker i Region Hovedstadens Psykiatri undre sig meget over, at psykiatrien frikender sig selv i deres Task Force  undersøgelse af Field’s skyderiet”, skriver 18 psykiatriske sygeplejersker (Pol. 11/11). Da jeg for en måned siden, som den eneste politiker i regionsrådet, sagde nøjagtig det samme, så “fik jeg fingeren”.
Ingen andre politikere ville have en ny udvidet redegørelse til offentligheden. Ingen andre politikere, så noget behov for en helt uvildig undersøgelse. Ingen andre politikere kunne gå med til mine og DF’s krav, om at i en offentlig terror/drabssag, må offentligheden have krav på maximal åbenhed omkring myndighedernes håndtering og ikke blot fokus på “generelle arbejdsgange”. Det er dybt kritisabelt, at Task Forcen og Region Hovedstaden overfortolker hensynet til “personhenførbare oplysninger”, til at skjule faktiske myndigheds undladelser i forløbet. Som borgere må vi da forsikres om, at de samme ting ikke kan ske igen. Det er da for pokker ikke “personhenførbart”.
De mange fejl og kritik gør, at jeg og DF nu igen fremsætter forslag om en ny undersøgelse. Den “uvildige” administration i Region Hovedstaden, under ledelse af den socialdemokratiske Regionsformand Lars Gaardhøj, har dog lige villet give de 41 medlemmer af regionsrådet, en “hjælp” med på vejen. De skriver, “at en ny uvildig undersøgelse ville være underlagt de samme regler om tavshedspligt”.
Men, DF’s forslag er ikke primært spørgsmålet om tavshedspligt. DF’s ønske er, at få belyst, hvorfor der er så mange ting i Task Forcen som flere medier og ansatte tvivler på. Det er en vel nærmest paranoid frygt fra Region Hovedstaden, som har ført til en situation, hvor hensynet til en tre-dobbelt morder er større end hensynet til offentligheden. Ved at sikkerhedsstemple alt, så undgås også afsløring af evt. pinlige fejl i systemet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)