København blåstempler Copenhagen Pride


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Copenhagen Pride’s udskamning og diskriminering af sponsorer der støtter eller samarbejder med Israel, får slet ingen betydning for det tilskud, som Københavns Kommune yder til Copenhagen Pride. Mens, store erhvervsorganisationer og mange kendte store firmaer, har besluttet at sætte bremsen i til Copenhagen Pride, har næsten hele Borgerrepræsentationen tilkendegivet, at Priden’s diskriminerende og kraftige anti-israelske kampagne, slet ikke skal have nogen indflydelse på nye bevilliger, som uddeles om få uger.

Det ser ud til, at der kun er et enkelt parti, Dansk Folkeparti,  i Borgerrepræsentationen, som mener, at man bør tage en pause med Copenhagen Pride, indtil der er styr på tingene igen. Nu bliver det, efter min mening, en belønning til Copenhagen Pride, og helt uden konsekvenser, at man har optrådt med en antisemitisk-lignende attitude. Det er dybt forargeligt. Og jeg hører allerede flere fortolkninger på, at det må betragtes som en udenrigspolitisk opbakning til Hamas, at kommunen i denne situation blåstempler Copenhagen Pride.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)