København klar med lønløft til sundhedsmedarbejdere

Sygeplejersker og sosu-medarbejdere med direkte borgerkontakt får nu kontant løntillæg efter 5 års ansættelse i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, ligesom der også er tillæg til praktikvejledere samt aften- og nattevagter.

Foto: Colourbox

København mangler akut medarbejdere til ældreplejen. Det seneste år er næsten hver tredje opslåede stilling som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent i København ikke blevet besat. Samtidig har corona-håndteringen presset nogle i forvejen hårdt trængte sundhedsfag.

Derfor gik sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) til efterårets budgetforhandlinger med det klare mål at få afsat flere penge til byens velfærdsmedarbejdere. Forligspartierne blev enige om at afsætte 300 millioner kroner i alt til pædagoger, socialpædagoger og sundhedsmedarbejdere. Heraf går 22,5 millioner kroner årligt til sundhedsområdet i fire år. Midlerne udmøntes nu i kontante tillæg.

– Det her er en anerkendelse til medarbejderne. De yder en kæmpe indsats på trods af manglen på kolleger. De ældre og sårbare borgere mærker hver dag, at vi ikke kan rekruttere nok uddannede medarbejdere. Hvis vi skal blive ved med at kunne tilbyde en værdig ældrepleje, kræver det, at ældreområdet bliver prioriteret meget højere politisk. Og ikke mindst økonomisk. At skaffe nok uddannet personale til at passe på vores ældre og sårbare er en af de allerstørste udfordringer, vores velfærdssamfund står overfor, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

– Jeg håber, at lidt mere i lønposen kan medvirke til, at flere får øjnene op for sundhedsfagene, og at vi ikke mindst kan fastholde de dygtige medarbejdere, vi allerede har i København. 22,5 millioner kroner årligt i fire år er slet ikke nok til at løse vores problemer, men det er et vigtigt signal og en anerkendelse til alle dem, der hver dag passer på byens ældre, tilføjer hun.

LÆS OGSÅ:  Lønudviklingen er ramt af virus

Tillæg på 7.000-10.000 kroner

I de næste 10 år forventes antallet af borgere over 80 år i Københavns Kommune at stige med 63 procent. Samtidig vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at 1000 flere borgere vil få behov for hjemmehjælp om blot 5 år. Mange vagter må pt. dækkes med uuddannede vikarer, og derfor er det i samarbejde med de faglige organisationer FOA og DSR besluttet at prioritere fastholdelse af nuværende medarbejdere og uddannelse af nye højt.

Udover det kontante beløb sender kommunen et vigtigt signal, mener faglig sekretær i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Maria Kim Konstantinidou.

– Hvis kommunerne skal kunne tilbyde en ældrepleje, vi kan være bekendt, er det ikke kun et spørgsmål om hænder – det handler i lige så høj grad om kompetencer. Det her viser, at kommunen anerkender, at uddannelse og erfaring er en forudsætning for faglig kvalitet, siger hun.

– Der er ingen tvivl om, at kommunerne allerede har, men også i fremtiden vil få, brug for kompetencer på et højt fagligt niveau, for at løse udfordringen med mange ældre og mange borgere med flere kroniske sygdomme. Derfor er det godt, at Københavns Kommune forsøger at holde på de erfarne medarbejdere med løntillæg. De erfarne medarbejdere er vigtige for kvaliteten i forhold til borgerne, men også for de næste generationer af sygeplejersker og andre faggrupper. De nye medarbejdere har brug for erfarne kolleger at læne sig op ad, hvis kommunen fremover skal kunne fastholde og udvikle kvaliteten overfor borgerne. Og løn er en del af løsningen for at rekruttere og fastholde sygeplejersker, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden, Nicklas Vagner Forsman.

LÆS OGSÅ:  DI: Statsministeren vil rokke ved den danske model – det er en meget farlig vej

Langt den største del af puljen går til medarbejdere med 5 års anciennitet. Desuden prioriteres praktikvejledning, den kliniske vejledning og aften- og nattevagter, som det er svært at rekruttere folk til. Faggrupperne er både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere som er tæt på borgerne.

Fakta om aftalen:

 • Med Københavns Kommunes budget 2022 er der afsat 90 millioner kroner i alt i 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer blandt sundhedspersonale.
 • Sammen med de faglige organisationer FOA og DSR er der enighed om at prioritere følgende grupper:
  • Alle medarbejdere med 5 års anciennitet får fastholdelsestillæg på 7.000 kroner udbetalt én gang, gældende fra 2022. Det vil i det første år dreje sig om cirka 2750 medarbejdere i alt.
  • Praktikvejledere og kliniske vejledere får tillæg på 8.500 kroner årligt, gældende fra 2023. Omkring 600 medarbejdere i alt hvert år.
  • Nattevagter får årligt tillæg på 10.000 kroner, gældende fra 2023. Omkring 290 medarbejdere i alt hvert år.
  • Aftenvagter får årligt tillæg på 10.000 kroner, gældende fra 2023. Omkring 940 medarbejdere i alt hvert år.
 • Da midlerne er afsat på budgettet gældende frem til og med 2025, bliver midlerne udmøntet som engangstillæg eller årlige tillæg i denne periode.
 • I alt blev der på Budget 22 afsat 300 millioner kroner de næste fire år til at styrke rekruttering og fastholdelse af kommunens sygeplejersker, sosu-medarbejdere, pædagoger og socialpædagoger.
LÆS OGSÅ:  Færre end hver tredje taler om løn med kollegerne

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)