Løngab mellem kønnene skrumper

Der bliver mindre og mindre forskel på mænds og kvinders løn, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Lederne foreslår at dele barselsdagpengene ligeligt mellem forældrene for at skubbe ydere til udviklingen.

De nyeste tal viser, at kvinder i 2018 tjener 12,8 procent mindre end mænd. Ti år tidligere, i 2008, var forskellen på 15,6 procent.

– Det er en glædelig udvikling, og vi ser frem til, at forskellen i lønniveau mellem mænd og kvinder helt forsvinder. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at løngabet mellem mor og far er mindre i familier, hvor fædre tager mere barsel, så moren kommer hurtigere tilbage i job. Derfor regner vi med, at kommende EU-regler om en mere ligelig fordeling af barselsreglerne vil skubbe til den positive lønudvikling, siger Nanna Simone Jensen, ligestillingspolitisk konsulent hos Lederne.

De kommende EU-regler indebærer, at begge forældre har ret til mindst 8 ugers barselsdagpenge. Lederne ser dog gerne, at vi i Danmark er mere ambitiøse og deler de 32 ugers barselsdagpenge ligeligt, så hver af forældrene får barselsdagpenge i 16 uger.

– Hvis den ene af forældrene vil tage mere end 16 uger, skal det ske for egen regning. Det forslag håber vi, at beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren vil gå videre med, siger Nanna Simone Jensen.

Lønforskellene mellem mænd og kvinder har været stødt faldende de seneste 15 år, viser tallene fra Danmarks Statistik. Det er der flere årsager til. Blandt andet, at kvinder gradvist er blevet bedre uddannet og sidder i højere stillinger, viser forskningen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)