Kulturindkøb til støvet kælder-depot eller til borgerne ?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Ekstrabladet, BT og Berlingske Tidende har hver for sig på det seneste beskrevet, at Københavns Kommune har et overskudslager af ikke udlånt kunst med 250 kunstværker på et depot på Enghavevej.

Blandt andet har BT den 11. februar 2024 beskrevet, at der i depotet er 69 kunstværker, som ikke har været udlånt i 5 år eller mere. Blandt værkerne findes bl.a. en overmalet bog, hvor kun bogstavet ‘t’ stadig kan ses. Kommunen købte den for 36.000 kroner i 2003, og kunstværket har aldrig været udlånt eller opsat i nogen af kommunens institutioner eller ejendomme. Desuden findes eksempelvis også et stort hvidt lærred med en tilhørende projektor, som lyser et lillebitte uklart billede op på et lærred. Værkets titel er ‘Schratches and VISA card’ og blev købt af kommunen for 40.000 kroner i 2012, og har heller aldrig været udstillet. Derudover er der blevet indkøbt plantegninger, som der er blevet tegnet kruseduller oven på. Værkets titel er ”Plantegning 1-5, Matrikel 249, lejlighed 1” og blev købt af kommunen for 8.200 kr.  Dette kunstværk har heller ikke været udstillet eller udlånt.

BT har gennemgået de 69 kunstværker, som tilsammen har kostet kommunen og skatteyderne 663.510 kr. plus opbevaring, lagerplads og årsværk til medarbejdere.

Konklusionen er, at det således kun er de få ansatte på kommunens kunstdepot på Enghavevej, som har fornøjelse af de indkøbte kunstværker.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Det borgerlige projekt er dødt og begravet

Det er Dansk Folkeparti magtpålæggende at understrege, at indkøbt kunst naturligvis skal komme borgerne til nytte, og ikke permanent oplagres til ingen nytte. Derfor foreslår vi, at kommunen faciliterer og arrangerer en særlig kunstudstilling af de ikke brugte 69 kunstværker i Rådhushallen, hvor lignende udstillinger løbende finder sted.

Ved at etablere en sådan udstilling, vil det være muligt at få kommunale institutioner til at se og tage stilling til, hvorvidt de ønsker nogle af de dyrt indkøbte 69 kunstværker ophængt, fx på deres institution. Desuden vil medarbejderne i Københavns Kommune kunne få mulighed for at udpege kunstgenstande, som de for eksempel vil kunne foreslå, bliver ophængt på deres kommunale arbejdsplads.

Kulturborgmesterens direktør har den 15. januar 2024 skrevet følgende i en besvarelse til mit politikerspørgsmål:

”I forbindelse med kunstkøb skal Rådet for Visuel Kunst, inden for rammerne af lovgivningen, arbejde for at repræsentere kunstmiljøets mangfoldighed og afspejle samfundets sammensætning generelt”.

For at den mangfoldighed kan blive gennemført i praksis, kræver det dels at det kommer offentligheden til gavn, og dels at dem som eventuel kunne have interesse får kendskab til det. Med en sådan udstilling vil kommunens kulturpolitik i langt højere grad blive synlig på kunstområdet end det er tilfældet i dag.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)