Lønudviklingen er ramt af virus

Coronakrisen kan tydeligt aflæses i lønudviklingen – det gælder ikke mindst i installations- og metalbrancherne, hvor der er blevet holdt igen under de lokale lønforhandlinger. Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne er det et tydeligt tegn på den økonomiske usikkerhed, der er fulgt i kølvandet på pandemien.

Mens smittetallene stiger, så bremser lønudviklingen på arbejdsmarkedet op. Det er den overordnede konklusion på baggrund af helt nye løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening, der viser, at coronakrisen har sat sit tydelige præg på danskernes lønsedler.

For mens lønningerne generelt var 2,5 procent højere i første kvartal i forhold til samme periode året før, så faldt denne forskel til 1,8 procent i andet kvartal. Endnu mere markant er udviklingen i installationsbranchen (fra 2,6 til 1,7 procent) og i jern- og metalindustrien (2,1 til 1,3 procent).

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening

”Det er faktisk en ret kraftig tilbagegang – især med tanke på at dem, der har været hjemsendt uden løn eller er afskediget ”falder ud” af statistikken. Så det er kun dem, der er i reelt arbejde og modtager en løn, som tæller med i lønstatistikken. Faktisk er der tale om det største fald siden finanskrisen for DA-området som helhed,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Tallene understreger, at eksempelvis installations- og metalvirksomhederne står i en usikker situation, hvor det er svært at forudse, hvordan markedet udvikler sig,” siger hun.

LÆS OGSÅ:  Ung elektriker scorer 130.000 kroner på løntjek

At tallene trods alt stadig viser et plus i forhold til sidste år, skal ses i lyset af, at der under de seneste overenskomstforhandlinger for eksempel blev givet 1 procent på fritvalgskontoen eller SH-kontoen, som blandt andet kan bruges til flere seniorfridage.

”Når man tager værdien af det i betragtning, så er der jo ikke langt igen, før vi rammer 1,3 og 1,7 procent for hhv. installationsbranchen og metalindustrien. Meget tyder altså på, at man under de lokale lønforhandlinger har udvist mådehold eller måske ligefrem har udskudt forhandlingerne, indtil situationen bliver mere overskuelig,” siger Maria Schougaard Berntsen.

”Forhåbentlig kan man på denne måde undgå at komme i en situation, hvor virksomhederne må afskedige et stort antal medarbejdere som konsekvens af coronakrisen. Eksempelvis er beskæftigelsen dalet med 650 personer i installationsbranchen fra første til andet kvartal – altså en nedgang men jo langt fra et frit fald,” vurderer Maria Schougaard Berntsen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)