Ny nodeserie med tre kvindelige danske komponister i fokus

Musikforlaget Edition·S har taget initiativ til etableringen af udgivelsesserien Dansk Klassisk Musik (Danish Classical Music – DCM), som skal varetage nodeudgivelser af værker fra den danske, klassiske musikarv. Det første selvstændige projekt centrerer sig om musikværker af tre kvinder, hvis musik kun i meget ringe omfang foreligger i trykte udgaver, nemlig Hilda Sehested, Tekla Griebel Wandall og Nancy Dalberg.

Nancy Dalberg (1881-1949)

Formålet med Udgivelsesserien Dansk Klassisk Musik er at stille danske, klassiske musikværker af særlig værdi og interesse til rådighed for musiklivet og musikforskningen i ind- og udland i gennemarbejdede, pålidelige nodeudgaver. Til projektet er der samlet et eksternt redaktionsråd, hvis medlemmer har de nødvendige videnskabelige kompetencer, erfaring med udgivelsesarbejde, praktisk musikudøvelse og institutionel forankring.

Udgivelsesserien er etableret som efterfølger for Dansk Center for Musikudgivelse (DCM), der fungerede i perioden 2009-19 som en forskningsenhed under Det Kongelige Bibliotek. DCM’s hovedopgave var at publicere musikværker inden for den danske kulturarv på videnskabeligt grundlag med fokus på musiklivets anvendelse af udgaverne i forbindelse med opførelse og indspilning. Efter DCM’s nedlæggelse i 2019 er denne opgave ikke blevet videreført, men behovet er der stadig, og derfor ser Edition·S frem til at fortsætte det vigtige arbejde. Hver enkelt udgivelse eller udgivelsesserie er et selvstændigt projekt under paraplyen Udgivelsesserien Dansk Klassisk Musik. Finansiering, medarbejdere, konsulenter osv. er individuelt tilknyttet det enkelte projekt.


Hilda Sehested, Tekla Griebel Wandall og Nancy Dalberg

LÆS OGSÅ:  POSTKORT FRA BERLIN af Mandy Robotham

Hilda Sehested (1858-1936), Tekla Griebel Wandall (1866-1940) og Nancy Dalberg (1881-1949) er vigtige i historien om danske komponister, der er kvinder. Trods betydelig modgang formåede de alle tre rent faktisk at slå deres navn fast i samtiden, og at opnå anerkendelse fra komponistkolleger. De var blandt de første kvinder i Danmark til at indgå i det offentlige musikmiljø – tidligere havde kvinder primært haft mulighed for at musicere i hjemmet. Hilda Sehested og Nancy Dalberg repræsenterer tidens nye muligheder for den komponerende kvinde fra velhavende familier, mens Tekla Griebel Wandall, der livet igennem var fattig, er den første kvinde uddannet fra Musikkonservatoriet i København, som fik en reel karriere som komponist. De var produktive og komponerede tilsammen i alle genrer. Sammen fortæller de historien om, hvordan den komponerende kvinde trådte ind i dansk musikhistorie – og blev glemt igen.

Rent stilhistorisk tilhører alle tre komponister det, man kan kalde den ”forsinkede romantik”, som havde sit tag i dansk musikliv langt op i 1900-tallet, og som kom til udtryk hos f.eks. August Enna, Ludolf Nielsen, Louis Glass, Rued Langgaard og andre, som i musikhistorieskrivningen har stået i skyggen af modernisten Carl Nielsen. Når det er sagt, findes der også andre indslag hos alle tre komponister: Hilda Sehesteds romantiske harmonik var undertiden så udfordrende, at anmeldere beskyldte den for at savne en indre logik; Tekla Griebel Wandalls klaverstykker for klaver er ofte impressionistisk malende og benytter sig undertiden af udsvævende heltoneskalaer og krads atonalitet; og modernistiske præg er, måske i kraft af hendes venskab og samarbejde med Carl Nielsen, ikke sjældne hos Nancy Dalberg.

LÆS OGSÅ:  EXPOSURE – Dansk modefotografi i glimt

Udgivelsen af værkerne af Hilda Sehested, Tekla Griebel Wandall og Nancy Dalberg er muliggjort ved en stor bevilling fra Augustinus Fonden.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)