Danmark

Det Kongelige Teater undrer sig over kritik fra Rigsrevisionen

20. august 2017 24 NYT 0

Kritikken tages til efterretning, men nationalscenen er ikke enig i alle konklusionerne Rigsrevisionens beretning i Statsregnskabet for 2016 retter en kritik af Det Kongelige Teaters håndtering af fribilletter, billetgebyrer, prisfastsættelse af udlejning samt individuelle kontrakter. […]

Klumme

Kom, venner, lad os bygge Fort Europa!

16. maj 2017 debat 0

Af Johan Chr. Nord Den grundtvigianske valgmenighedspræst Johan Chr. Nord er en af sin generations mest velskrivende og intellektuelt velfunderede samfundsdebattører. I dette smukke og rørende essay beskriver Nord samklangen mellem “kampens virkelighed og fredens […]