På hver fjerde skole er skoletiden røgfri

én ud af fire grundskoler har gjort skoletiden helt røgfri. Det viser en ny kortlægning, som Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet. Men selv om flere skoler skærper rygereglerne, kan eleverne på hver anden skole stadig ryge i pausen.

Når klokken ringer til frikvarter, trisser de største elever på mange skoler ud for at gå en tur eller købe frokost. For nogle betyder pausen desværre også tid til en cigaret med kammeraterne. Men en ny kortlægning af skolernes rygeregler fra Kræftens Bekæmpelse viser, at hver fjerde grundskole med overbygning har gjort skoletiden røgfri. Det betyder, at elever og ansatte ikke må ryge i løbet af skoledagen – heller ikke uden for skolen. Derudover har godt en fjerdedel af skolerne røgfri skoletid kun for elever.

– Vi er glade for, at så mange skoler har indført røgfri skoletid. Vi ved, at flere unge ryger, hvis de oplever lærere og skolekammerater ryge. Røgfri skoletid har betydning for, om eleverne får en fremtid uden rygning og afhængighed, siger Tenna Børsting Christiansen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge loven har det siden 2012 ikke været tilladt at ryge på skolernes matrikel. Men uden for skolens område må man gerne.

Tøven blandt ledere
Kræftens Bekæmpelse har i flere år anbefalet røgfri skoletid for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Men selv om otte ud af ti danskere bakker op, er det først i løbet af de sidste år, at skoler og kommuner for alvor er begyndt at handle på de gode råd.

LÆS OGSÅ:  Grundskylden stiger i stort set alle kommuner

– Nogle skoleledere er nervøse for, om de kan håndhæve reglerne om røgfri skoletid. For hvem skal tjekke, om der er elever, der ryger uden for skolen? Andre er bekymrede for modstand fra de medarbejdere, der ryger, forklarer Tenna Børsting Christiansen.

Ifølge kortlægningen oplever skolerne dog kun få eller slet ingen udfordringer med røgfri skoletid, når det er indført.

Gevinster ved røgfri skoletid
Skoler med røgfri skoletid oplever flere fordele ved, at eleverne ikke ryger i skoletiden. I kortlægningen fremhæver de især, at eleverne ikke påvirker hinanden til at ryge og at rygning ikke bliver en del af fællesskabet i pauserne.

Derudover oplever mindre elever, forældre og skolens gæster ikke rygning på skolen. Og det kan være med til at styrke skolens ry i lokalsamfundet.

Alle børn har ret til en røgfri skoledag
Undersøgelsen viser dog også, at eleverne på hver anden skole kan gå uden for skolens område og ryge, hvis de vil. Og det på trods af, at de ikke er gamle nok til at købe cigaretter i en butik.

– Det er bekymrende, at så mange elever stadig kan ryge i løbet af skoledagen. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Og en del af dem ryger deres første cigaretter i skoletiden. Der er brug for, at skolerne bruger deres enorme potentiale til forebygge rygning, siger Tenna Børsting Christiansen.

LÆS OGSÅ:  Se Lisbeth Østergaards gravide skildpadde-mave

————————————————-

FAKTA

Rygeregler på grundskoler

  • 23 pct. af skolerne har røgfri skoletid for elever og ansatte
  • 28 pct. af skolerne har røgfri skoletid for elever
  • 49 pct. af skolerne har røgfri matrikel eller andre regler, der tillader rygning uden for skolens område
  • 11 kommuner har indført eller sat dato for røgfri skoletid på alle kommunens skoler

Om undersøgelsen

Kræftens Bekæmpelse har i august – september 2018 kortlagt rygeregler på de 1.417 danske folkeskoler, friskoler og private skoler med overbygningsklasser. Godt 74 pct. af skolerne har svaret på denne del. Skoler, der ikke har svaret, er kategoriseret som skoler med røgfri matrikel.

Undersøgelsen belyser også, hvilke gevinster og udfordringer, skolerne ser ved røgfri skoletid, og om skolerne arbejder med den rygeforebyggende indsats, X:IT. Her har 68 pct. af skolerne svaret.

Kort over skoler med røgfri skoletid

www.cancer.dk/roegfriskoletid kan skoler og beslutningstagere finde viden om røgfri skoletid. På siden ligger et interaktivt kort over grundskoler med røgfri skoletid fordelt efter kommune.

Unge, rygning og røgfri skoletid

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
  • Blandt de 16-19-årige ryger 11 pct. dagligt og 13 pct. ryger lejlighedsvist.
  • Fra 2013 til 2017 er den samlede andel af rygere mellem 16-19 år steget fra 22 pct. til 24 pct.
  • 18 pct. af de 14-19-årige dagligrygere røg første gang i skoletiden (heraf 3 pct. på efterskole)
  • 8 ud af 10 danskere bakker op om røgfri skoletid på grundskoler – både voksne og unge
LÆS OGSÅ:  5 udlændinge overfalder dreng med slag i ansigtet og spark i maven

Kilder: Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed 2014; Den Nationale Sundhedsprofil 2017; Epinion for Kræftens Bekæmpelse 2016, Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, Danskernes Holdning til Tobak 2017.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at røgfri skoletid bliver lovpligtigt på alle skoler, så alle elever får de samme muligheder for en skoledag uden rygning. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet et Danmarkskort over skoler med røgfri skoletid fordelt efter kommune.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)