Psykiatriske patienter svigtes. Flyttes fra Frederikssund til Brøndby


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Der er fortsat flertal i Region Hovedstaden for at flytte særlig udsatte psykiatriske patienter fra Frederikssund til Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby.
Det er beskæmmende, at et flertal af politikere fra S, R, K og V, behandlede sagen som en spareøvelse og slet ikke som et spørgsmål om, at hjælpe psykisk svage borgere. Og ydermere besluttede de kolde flertalspartier, at reducere antallet af pladser fra 42 til 28. Det er altså en alvorlig forringelse, i en tid hvor de samme politikere siger, at de vil gøre mere for psykiatriske patienter. Efter Fields-tragedien og drabet på en læge i Glostrup, manglede der ikke løfter, for hvor meget der skulle gøres for sikkerhed og psykiatri. Hvor er det sølle, at man siger et, men gør det stik modsatte.
Enhedslisten, Nye Borgerlige, SF og Dansk Folkeparti stemte for en bevarelse af 42 pladser i Frederikssund. Nu går sagen videre til behandling i Regionsrådet. Det sker den 12. marts. Jeg vil gerne opfordre til at man lægger pres på de meget uansvarlige politikere, som leger med ilden og som opfører sig uværdigt og
svigter svage psykiatriske borgere.
Derfor: Mød op til regionsmødet i Hillerød og sig hvad I mener. Politikerne har i den grad svigtet løfter og ikke mindst psykiatriske patienter.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)