Status på myndighedernes indsats

Lørdag eftermiddag afholdt Midt- og Vestsjællands Politi igen et koordinerende møde med deltagere fra Øst- og Vestsjællands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet om den nuværende situation i myndighedernes indsats mod den forhøjede vandstand især i Roskilde Fjord natten mellem søndag og mandag.

Ifølge de seneste prognoser forventes vandstanden i kommunerne med nord- og vestvendte kystområder samt for Roskilde Fjord ikke at ville overstige ca. 130 cm over dagligt niveau.

Når blæsten i løbet af weekenden har lagt sig, og den maksimale vandstand for både Roskilde Fjord, Isefjorden og dele af Storebælt, Kattegat og Østersø-området vil være overstået i løbet af mandagen, vil vandmasserne ca. 24 timer senere strømme tilbage mod Kattegat fra både fjordene og Østersø-området.

Myndighederne forventer ikke, at kommuner med østvendte kystområder vil blive berørt af de tilbagestrømmende vandmasser fra Østersø-området i en sådan grad, at en særlig indsats skal iværksættes.

Statusmelding fra Jyllinge-området i Roskilde kommune

I Jyllinge-området er borgerne, myndighederne og frivillige i fuld gang med sikring af de områder, som myndighederne har udpeget som særligt kritiske. Sikring mod den forhøjede vandstand sker med grus/sand, sandsække og undtagelsesvist udlægning af en watertube i et område ved Knudsvej-Mågevej på grund af særdeles bløde jordbundsforhold.

En transformation på Fasanvænget er blevet tilset af elselskabet og er blevet vurderet som sikker, således at elforsyningen skønnes at kunne forblive opretholdt i området.

LÆS OGSÅ:  Silo væltede ned over bibliotek. Her er politiets opdatering

På Osvej er der oprettet et sandsækkedepot, hvorfra borgerne kan hente disse ved behov herfor.

Trafikanter bedes overveje deres ærinde i området, idet myndighederne har konstateret en del parkerede biler på områdets smalle veje. Disse biler kan være til gene for myndighedernes indsats, hvorfor opfordringen går på at parkere uden for indsatsområdet i Jyllinge Nordmark. Trafikanter henvises til enten at parkere inde på grunden / i en indkørsel eller parkere ved Jyllinge Hallen, hvis man har et ærinde i området.

Statusmelding for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

I områder med kyststrækninger varsler DMI søndag formiddag for vindstød af stormstyrke, og natten mellem søndag og mandag vil der komme forhøjet vandstand.

Beredskabet har derfor særligt fokus på følgende områder, når den forhøjede vandstand er på sit højeste:

Kalundborg kommune: områder ved havnen – Reersø – Havnsø – Vesterlyng.

Holbæk kommune: området ved Tuse Næs (sandsække udleveres for alle fra Tuse Næs-hallen, Udby Kirkevej 23) og havnen i Holbæk. Søndag etableres udlevering af sandsække ved Holbæk havn.

Odsherred kommune: ingen områder med særligt fokus.

Beredskabet er løbende i dialog med de berørte kommuner, men indtil videre bliver indsatsen håndteret af det normale beredskab og de frivillige.

Særligt hotline-telefonnummer til Vestsjællands Brandvæsen

For borgerne er der oprettet et særligt hotline-telefonnummer 44 22 71 04, som kan benyttes, såfremt borgerne ønsker at kontakte beredskabet direkte med en problemstilling i anledning af blæsten og/eller den forhøjede vandstand. Hotline-telefonnummeret forventes at være aktivt frem til mandag.

LÆS OGSÅ:  5 gode råd til, hvordan du sikrer din bolig i stormsæsonen

Myndighedernes indsats lørdag nat

Myndighedernes indsats har hele lørdagen været præget af præventive foranstaltninger i forhold til den kommende, forhøjede vandstand.

  • Statusmeldingerne fra myndighederne er samstemmende, at alle er klar til den kommende forhøjede vandstand med den indsats, som både myndighederne og de frivillige har leveret i dag. Derfor vil myndighederne skære ned på indsatsen i nattetimerne, men vil naturligvis være klar igen fra søndag morgen, udtaler politiinspektør Michael Flemming Rasmussen, leder af den lokale beredskabsstab i Midt- og Vestsjællands politikreds.

Eventuelle skader som følge af den kraftige vind i nat vil blive klaret af hverdagens normale beredskab.

Generelt fordres borgerne til at følge med på politiets hjemmeside.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)