Borgerlighed

Den forsvundne borgerlighed (2024)

De borgerlige debattører i Danmark bliver ved med at komme med det ene bud efter det andet på et borgerligt alternativ til socialdemokratismen, men virkeligheden er, at der ikke er nogen efterspørgsel efter et borgerligt

Danmark i Krise

Myten om det danske tillidssamfund (2024)

I Danmark har man en lykkelig fortælling om det tillidsbaserede danske samfund, men virkeligheden er, at danskernes tillid til det politiske system, myndighederne og andre borgere er kraftigt på retur. Danskernes tillid er blåøjet og