Tiltales for landsforræderi mod Danmark! Kæmpede for Islamisk Stat

Af Anette Pedersen

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der kan rejses tiltale mod en 33-årig mand for bl.a. at have ladet sig hverve til terrororganisationen IS og deltaget i terrorangreb og for som dansk statsborger at have tilsluttet sig IS i en væbnet konflikt, som Danmark var part i.

Manden blev anholdt den 17. december 2020 og har siden været fængslet. Det er første gang, at anklagemyndigheden lægger op til, at en terrorsag vil kunne afgøres som en tilståelsessag. Det forudsætter, at den sigtede erkender de overtrædelser, han er sigtet for.

Den 33-årige mand kan i så fald tiltales efter bl.a. straffelovens § 101 a, stk. 1, 1. pkt., der handler om landsforræderi, ved i perioden fra den 31. december 2015, hvor bestemmelsen trådte i kraft, til maj 2017 som dansk statsborger at have tilsluttet sig terrororganisationen IS under den væbnede konflikt i Syrien som Danmark er part i.

Herudover kan der rejses tiltale mod manden for flere andre overtrædelser af straffelovens terrorrelaterede bestemmelser, herunder straffelovens § 114, stk. 1, nr. 6, og § 114 c, stk. 3, ved fra april 2013 til maj 2017 at have ladet sig hverve til IS, hvor han var en del af en militær IS-enhed og blandt andet tog del i terrorangreb.

LÆS OGSÅ:  Vil diskriminere mod muslimske flygtninge

»Det er blot anden gang, at anklagemyndigheden vil kunne rejse tiltale efter straffelovens § 101 a om landsforræderi. Det er selvsagt meget alvorligt, når danske statsborgere ikke blot lader sig hverve til IS, men også tilslutter sig IS under en væbnet konflikt, som Danmark er part i, og endda begår terrorhandlinger,« siger Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

Sagen vil blive søgt gennemført som en tilståelsessag ved Københavns Byret efter reglerne i retsplejelovens § 831, således at der under retsmødet rejses tiltale, hvis den sigtede erkender sig skyldig i sigtelserne i retsmødebegæringen. Hvis den sigtede ikke måtte erkende sig skyldig i sigtelserne i retsmødet, vil anklagemyndigheden og justitsministeren skulle tage stilling til tiltalespørgsmålet på ny.

Retsmødet er ikke berammet på nuværende tidspunkt.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)