Tysklands nye regering truer med censurindgreb mod det frie medie Telegram


Hver uge tager 24NYT temperaturen på ytringsfriheden både i og udenfor Danmark. Medlemmer af Trykkefrihedsselskabets ledelse skriver på skift om aktuelle emner, hvor det frie ord er sat på prøve.


 

  • Det liberale parti er ganske vist en del af Tysklands nye regering, men i forhold til ytringsfrihed synes den lige så liberal som Talebanregimet

Af Michael Pihl, Næstformand Trykkefrihedsselskabet

På udemokratisk vis har Facebook og techgiganterne længe udsat Trykkefrihedsselskabet for urimelige censurindgreb  og derfor har vi da også siden 2019 som alternativ brugt det frie og uafhængige sociale medie Telegram til at lægge nyheder og kommentarer op om aktuelle forhold, som risikerer Facebooks politisk motiverede censurindgreb. 

Telegram er et russisk socialt medie grundlagt af Pavel og Nikolai Durov i 2013 for at brugere kan kommunikere frit gennem kryptering, så de ikke kan spores af tredjepart og uden statslig eller privat censur. Telegram nægter at samarbejde med statslige myndigheder om krypteringsnøgler og censur mod brugerne og derfor er tjenesten blevet blokeret i adskillige lande. Af samme grund var Telegram yderst populær forrige år blandt unge demokratiforkæmpere i Hong Kong, fordi de kunne stole på at Telegram ikke udleverede private oplysninger til det kinesiske regime. I modsætning til techgiganterne Facebook, Youtube og Twitter udøver Telegram ingen censur mod sine brugere og tillader fuld ytringsfrihed på sin tjeneste. Af samme årsag er Telegram forbudt i autoritære samfund som Iran og Rusland. 

Og nu vil Tysklands nye regering også på europæisk plan indføre skærpede censurindgreb mod Telegram.

LÆS OGSÅ:  Tidens ekstreme identitetspolitik truer ytringsfriheden

”Hvad, der udspredes på Telegram, er dels uanstændigt og ofte også kriminelt. Mit ønske er, at vi ikke går en særlig vej i Tyskland, men etablerer en fælles europæisk retsorden, som gør det muligt for os at gribe ind mod had og hetz på internettet” – således udtaler Tysklands nye justitsminister Marco  Buschmann i et interview på det statsbetalte medie Tagesthemen. Et interview, hvor man i øvrigt også kunne opleve journalisten Caren Myosga presse på mod justitsministeren for endnu mere omfattende censurindgreb mod Telegram i form af statsligt pres på techgiganterne Apple og Google for at få dem til at fjerne Telegram fra deres app stores – således som det i Amerika skete for det sociale medie Parler. 

Justitsminister Marco Buschmann bebuder således hårdere statsregulering og censurindgreb mod Telegram i 2022, angiveligt fordi kritikere af den tyske regerings coronapolitik skulle have anvendt Telegram til såkaldt ”hadefuld tale” og offentliggørelse af trusler om vold mod bl.a. Sachsens ministerpræsident, Michael Kretschmer (CDU). Buschmann ønsker at bruge EU-lovgivning og den af EU-kommissionen foreslåede såkaldte ”Digital Services Act” til en mere hårdhændet statslig regulering af sociale medier som f.eks.Telegram. 

Tilhængerne af den tyske regerings statsindgreb mod Telegram tæller stort set samtlige mainstreammedier og hele den politiske elite i partierne CDU, SPD, FDP og de Grønne og de begrunder skærpet statsregulering af sociale medier med et behov for beskyttelse mod såkaldt ”hadefuld tale”. 

LÆS OGSÅ:  Varianter af voldsmandens veto

Kritikerne af den tyske regerings skærpede censurpolitik mod Telegram frygter, at den vil blive misbrugt til under dække uklare og subjektive definitioner af, hvad der måtte udgøre noget ”uanstændigt”, og hvad, der udgør ”hadefuld tale” at indføre politisk censur af stats-og regeringskritiske synspunkter. Kritiske synspunkter, som i øvrigt kan være helt lovlige og demokratiske. Kritikerne anholder også justitsminister Buschmanns manglende og uklare sondring mellem, hvad der måtte være ”uanstændigt” og hvad der måtte være ”kriminelt” og ironiserer over, at man efter Marco Buschmanns devise lige så godt kunne forbyde værtshuse. 

”Den nye justitsministers bekendtgørelser … viser, at FDP ikke har til hensigt at forsvare borgernes ytringsfrihed på internettet” – udtaler således den bayerske AfD-politiker Christian Klingen og tilføjer, at han selvfølgelig mener, at man bør forhindre kriminelle i at begå ulovligheder på internettet, men at den nødvendige kriminalitetsbekæmpelse ikke må misbruges som alibi for at forhindre kritiske borgere i at ytre legitim protest på sociale medier. ”Jeg opfordrer regeringen til at arbejde for beskyttelsen af ytringsfriheden på alle niveauer. ’Censur finder ikke sted’, hedder det i § 5 i den tyske forfatning og dette gælder også for Telegram og overalt på internettet”- udtaler Klingen.

Den nye tyske regerings bebudelse af skærpet censurpolitik på og mod sociale medier varsler ilde for ytringsfriheden i hele Europa. Som følge heraf kan danske brugere af frie medier som Telegram fremover forvente en skærpet censurpolitik mod stats-og regeringskritiske synspunkter og desværre er det forventeligt, at den nuværende danske regering gennem EU vil støtte disse skærpede censurtiltag mod ytringsfriheden. Der er grund til at holde kritisk øje i det nye år med nye og skærpede indgreb mod ytringsfriheden på sociale medier i Europa.

LÆS OGSÅ:  MUSLIM SKÆRER ØRE AF UNG MAND I KØBENHAVN! Yahye Mohamed Omar efterlyses, og politiet advarer!

Det liberale parti er ganske vist en del af Tysklands nye regering, men i forhold til ytringsfrihed synes denne regerings politik lige så liberal som Talebanregimets. 

P.S. Ingen statsbetalte medier i Danmark har forholdt sig kritisk til endsige omtalt den nye tyske regerings bebudede censurindgreb mod frie og uafhængige sociale medier i Europa. 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)