Uvildig advokatundersøgelse af Balletskolen på vej

Efter historierne i pressen omkring forholdene på Det Kongelige Teaters Balletskole og de konsekvenser, det har haft for tidligere elever, har teatrets bestyrelse på et ekstraordinært møde søndag formiddag besluttet på indstilling fra teaterchef Kasper Holten at iværksætte en ekstern uvildig advokatundersøgelse.

Kasper Holten.

Kasper Holten udtaler: ”Det er voldsomt at læse de tidligere elevers beretninger, og det er naturligvis helt uacceptabelt, hvis børn har lidt overlast eller fået mén af at gå på Balletskolen. Teatret har et helt særligt ansvar, og allerede torsdag tog jeg derfor kontakt med bestyrelsen og fik indkaldt et ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag med henblik på at beslutte en ekstern undersøgelse, så vi sikrer, at vi kommer til bunds i det her.”

En uvildig advokatundersøgelse betyder, at teatret ikke alene vil engagere et eksternt advokatfirma til at forestå undersøgelsen, men også at Teatret vil bede Advokatrådet om at udpege dette advokatfirma.

”Undersøgelsen skal sikre, at alle bliver hørt, at vi forstår sagerne til bunds, og at vi kan uddanne balletdansere på højeste niveau i et trygt miljø,” fortsætter Kasper Holten. ”Teatret skal naturligvis ikke undersøge sig selv, og derfor er jeg glad for, at bestyrelsen har fulgt min indstilling om, at der er behov for en ekstern undersøgelse.”

Teatret vil arbejde på hurtigst muligt at kunne iværksætte undersøgelsen, og vil sikre, at der bliver mulighed for at både tidligere og nuværende forældre, børn og lærere bliver hørt. Undersøgelsen vil som primært fokus have perioden fra 2010 til og med i dag, men vil også åbne for at elever, forældre eller andre med relevante beretninger fra perioden før 2010 kan henvende sig.

LÆS OGSÅ:  Programmet til Opera i det fri 2018

Teatret vil samtidig understrege sit tilbud om hjælp til tidligere elever, der måtte henvende sig med et sådant behov. En undersøgelse vil også skulle afdække placeringen af et eventuelt ansvar, som kan danne grundlag for, at teatret træffer beslutning om f.eks. et erstatningsansvar.

Teatret har valgt formatet med en uvildig advokatundersøgelse for at sikre, at samtaler med børn og voksne, behandling af personoplysninger, fortrolighed, afrapportering mv håndteres professionelt og trygt, men anden relevant ekspertviden kan naturligvis inddrages i undersøgelsen af det udvalgte advokatfirma.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)