‘Transport-pakker’ til boligmarkedet: Nogle jubler, andre græder

PENDLING: Transport-muligheder kan løfte boligpriserne – kollektiv trafik vægter fortsat højt, viser stor spørgeundersøgelse blandt danskerne

Transport har stor betydning for, hvor vi har lyst til at bo, viser en undersøgelse fra YouGov for ejendomsmæglerkæden Home blandt godt 2000 danskere gennemført for nogle måneder siden, men målingen er aktuel i dag, hvor et bredt politisk forlig for infrastrukturen i Danmark præsenteres.

– Det er positivt for boligmarkedet mange steder, at der nu kommer nye byer på listen over motorvejsbyer og byer med eget togstop eller bedre kollektiv dækning. Transport-muligheder er noget, der generelt kan løfte boligpriserne, fremhæver Michael Dalsager, der er talsperson og senior kommunikationskonsulent i Home:

– Det har stor betydning i bred forstand for et område, fordi det tiltrækker og fastholder virksomheder, indbyggere og turister – og dermed arbejdspladser.

Kollektiv transport kontra motorvej

I YouGov og Homes repræsentative måling blandt 2000 voksne personer udpeger folk de tre vigtigste ting for, hvor de vil bo/deres hjem.

 • 25 % af befolkningen har ‘nærhed til offentlig transport – eks. i forbindelse med pendling’ blandt de vigtigste parametre for boligvalget.
 • Kun 6 % har ‘nærhed til en motorvej/hovedvej -eks. i forbindelse med pendling’ med i deres personlige top 3.
 • Se tal for landsdele og områder efter urbaniseringsgrad i tabeller herunder.

– Undersøgelsen viser, at der fortsat er mange danskere, der vægter kollektiv transport højt, selv om vi har rigtig mange – og stigende antal – biler i Danmark. Så mere og bedre kollektiv trafik går hånd i hånd med manges ønsker – også set gennem de grønne klimabriller, hvor vi heldigvis kan se frem til endnu flere grønne biler også, siger Michael Dalsager.

LÆS OGSÅ:  Prisen på københavnske lejligheder er steget hver måned i to år

– Kan vi få begge dele i et område – både gode bus- og togforbindelser og gode veje – så er kombinationen selvfølgelig at foretrække for de fleste. Vi kan godt lide at have muligheden for at vælge.

Trafik kontra natur

Gode transportforhold fylder naturligt meget for folk, men det gør ’støjforurening’ også – og ønsket om natur i nærheden.

 • 27 % har ønsket om at bo ’uden støj, forurening og lugtgener’ fra eksempelvis trafik på deres top 3.
 • 34 % har ’tæt på skov og anden natur’ med i top 3.

– Tallene viser tydeligt, hvor meget aftalen kan splitte folk. Det kan godt være, at glæden er stor i en del af en by over udsigten til en motorvej, mens andre er kede af støjen og tabet af natur, siger Michael Dalsager.

Derfor er det også godt, at der er fokus på støjbekæmpelse i transportaftalen, fremhæver Home.

Hele aftalen findes her: https://www.trm.dk/nyheder/2021/bred-aftale-om-infrastruktur-for-mere-end-160-mia-kroner-vil-samle-danmark-frem-mod-2035/

Forskelle mellem land og by og aldersgrupper

 • Ønsket om kollektiv transport topper i København med 42 % og Københavns Omegn med 37 %, og det er mindst i Sydjylland med 11 % og Vestjylland med 16 %.
 • Forskellen mellem hovedstaden og de jyske landsdele er signifikant, understreger YouGov.
 • Undersøgelsen viser også, at den kollektive transport anses som vigtigere for boligvalget i de store byer end ude på landet.
 • Det er især unge mellem 18-29 år og seniorer over 60 år, der er interesserede i at bo med fælles transportmidler i nabolaget (hhv. 31 % og 27 %).
 • Ønsket om en motorvej til pendling er mere lige, viser undersøgelsen. Dog ses der en tendens til, at Fyn og Københavns Omegn er mest glade for motorvej til pendling – her har hhv. 9 % og 8 % ønsket i top 3.
 • Den gode pendler-motorvej vægtes højest blandt familier med småbørn (13 %), mens den betyder mindst for pensionister og ikke erhvervsaktive uden hjemmeboende børn (3 %).
LÆS OGSÅ:  Sølvmedalje til de danske boligpriser

*Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2034 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 1. – 7. februar 2021.

Hvad er dine tre vigtigste parametre for boligens beliggenhed, du flytter til/vil flytte til/hvis du engang i fremtiden skulle flytte igen? Du kan markere op til tre svar
Ønsker at bo/en bolig...

Nærhed til motorvej/hovedvej (eks. til pendling) Tæt på offentlig transport (eks. til pendling)
Byen København 5% 42%
Københavns omegn 8% 37%
Østsjælland 3% 32%
Nordsjælland 7% 23%
Fyn 9% 22%
Nordjylland 7% 22%
Vest- og Sydsjælland 7% 21%
Østjylland 6% 21%
Vestjylland 2% 16%
Sydjylland 6% 11%
Tæt på offentlig transport (eks. til pendling) Nærhed til motorvej/hovedvej (eks. til pendling)
Hovedstadsområdet 40% 6%
Storby (over 100.000 indbyggere) – men ikke hovedstadsområdet 24% 8%
Bymæssig bebyggelse 50.000-100.000 indbyggere 23% 7%
Bymæssig bebyggelse 10.000-49.999 indbyggere 19% 6%
Bymæssig bebyggelse under 10.000 indbyggere 18% 6%
Udenfor bymæssig bebyggelse – landområde 15% 4%