Berlingske bør feje for Danmarks egen dør

Et af de dybt usympatiske og usmagelige træk ved danskerne er deres sygelige trang til at fremstille Danmark i et positivt lys, mens andre lande udsættes for kritik og fremstilles i et negativt lys. I dansk selvforståelse er Danmark nemlig det bedste land i verden med de bedste værdier, den største tolerance og den rette indstilling til resten af verden. Danskerne mener, at de ganske enkelt er de bedste, og at alle andre lande burde gøre som de gør.

Et typisk eksempel er de rutinemæssige danske anklager rettet mod Ungarn, Polen, Slovakiet og andre østeuropæiske lande, som beskyldes for illiberalisme, alt imens de mange illiberale og bananstatsagtige tendenser i Danmark forbigås i dyb tavshed.

Virkeligheden er, at der i Danmark er en stigende tendens til, at politiske mål om effektivisering, kontrol og krisehåndtering tilsidesætter hensynet til frihedsrettigheder, retsstatsprincipper og borgernes retssikkerhed.

Ifølge tænketanken Justitia er der i Danmark mange sager, som tilsammen giver et billede af en retsstat, der langsomt eroderer. Blandt disse sager er:

 • talrige grundlovsbrud
 • hastigt og uigennemtænkt lovarbejde
 • lukketheds- og mørklægningskultur i statsadministrationen
 • politiske udnævnelser
 • statens kontrol med medierne
 • indskrænkninger i pressefriheden
 • politiets udvidede efterforskningsværktøjer
 • hemmelige retsprocesser
 • lange sagsbehandlingstider ved domstolene
 • borgernes problemer med digitaliseringen
 • kommunale afgørelser, der falder forkert ud – listen er meget længere.

I dagens Berlingske langer avisens lederskribent, Amalie Lyhne, ud efter Polen og Slovakiet, som hun beskylder for illiberale tendenser.

Hvilket må undre i betragtning af, at Berlingske ved flere lejligheder har bragt artikler om det moralske forfald og normskred i samfundets top, herunder om Folketinget og centraladministrationen, som er gennemkorrumperet af embedsmisbrug, magtmisbrug, arrogant magtfuldkommenhed, indspisthed, vennetjenester og ansvarsfralæggelse.

Samtidig viser undersøgelser, at danskerne ikke mener, at retsstatens principper er værd at forsvare. Ifølge en EU-undersøgelse giver danskerne meget ringe opbakning til retsstatsprincipperne sammenlignet med f.eks. Ungarn og Polen.

Amalie Lyhne burde derfor feje for Danmarks egen dør, før hun beskylder andre lande for illiberalisme og manglende retssikkerhed.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)