Autismeforening: Styrk arbejdsmarkedet med personer med diagnoser

150.000 danskere har diagnosen autisme, men kun 10 procent af disse er i ordinær beskæftigelse, mens mange andre er i ressourceforløb eller er arbejdsløse. Det betyder, at flere med autisme lever under fattigdomsgrænsen. Sådan lyder det fra Landsforeningen Autisme.

Arbejdsløshed og mange skiftende ressourceforløb sætter deres spor, og oveni en i forvejen stram økonomi påvirkes personer med autisme i en negativ grad. Det fortæller Heidi Thamestrup, landsformand for Landsforeningen Autisme.

– Det er særligt stressende for personer med autisme at have en uvis fremtid og ikke vide, hvad de skal rent jobmæssigt, og i stedet blot bliver holdt hen i en række korte ressourceforløb for konstant at blive afprøvet og testet, og uddyber:

 Omvendt har personer med autisme en meget høj grad af loyalitet og arbejdsmoral, så er de først inde i en virksomhed, hvor der bliver taget hensyn til deres behov, så udgør de en stærk ressource for deres arbejdsplads.

Hun pointerer dog, at ressourceforløbene, som kommuner og virksomheder er underlagt at følge, generelt er af for kort varighed til at både arbejdsgiver og mennesker med autisme får en gevinst ud af det.

Fra arbejdsløs til betroet medarbejder

LÆS OGSÅ:  Krisen fortsætter: 4.000 flere langtidsledige trods færre arbejdsløse

Den koldingensiske whisky-forhandler Whisky.dk har gennem flere år arbejdet med både kommunale tilbud og jobcenteret om at få rekrutteret flere unge med autisme ind i virksomheden. Hos whisky-webshoppen har de nemlig positive erfaringer med, hvordan ressourceforløb har udviklet sig til ansættelse af betroede og dygtige medarbejdere.

– Det fungerer rigtig godt at ansætte personer, der har diagnosen autisme, hvis man tager tiden til det og sætter denne gruppe godt ind i opgaverne og bare giver dem chancen, siger Ulrik Bertelsen, direktør hos Whisky.dk og fortsætter 

– Vi møder de unge der hvor de er, og ser dem som en arbejdskraft og ressource, og ikke som et velgørenhedsprojekt, men det kræver naturligvis en stærk dialog med den enkelte og løbende drøfte, hvad vi gensidigt kan gøre for hinanden for at få det til at fungere. Vi ved efterhånden af erfaring, at personer med autisme kan en masse, hvis de får lov.

Uudnyttet potentiale

Ifølge Ulrik Bertelsen fra Whisky.dk er nøglen til en succesfuld medarbejder, at der lyttes til den enkelte, og at der tages hensyn til vedkommendes styrker og svagheder med tilpassede opgaver.

– Dem vi tager i ressourceforløb, trives ofte med faste rammer for opgaverne, og det har vi mulighed for at opfylde med de rutineprægede udfordringer, der dagligt skal løses. Det kan være grafiske opgaver med renskrab af produktbilleder eller lageropgørelse. Opgaver der skal til, for at holde Whisky.dk brugervenlig og opdateret, fortæller Ulrik Bertelsen.

LÆS OGSÅ:  Vi kan arbejde fem år længere

Whisky-direktøren understreger, at de er meget glade for både jobcenterets og kommunens samarbejde om forløbene med personer med autisme. Ressourceforløbene er i deres øjne bare for korte, hvis det skal give rigtig pote, for uanset medarbejderen tager det tid at oplære nye folk.