Danmark er langt fra den frie og uafhængige presse

I september 2019 blev det med et tillæg til DR’s public service-kontrakt politisk besluttet at tilføre DR 15 mio. kr., som muliggjorde en videreførsel af P6 og P8 i 2020, skriver Niels Jørgen Langkilde, formand for Den Konservative Presseforening, i Børsen.

”Politikerne bør – som EU-reglerne kræver det – klart definere, hvad de mange statsmidler går til, og sikre sig at betalingen sker til markedspris, hvorfor udbud af dele af programfladen bør være ren rutine for at sikre prisniveauet og mangfoldigheden i produktionsmiljøet.

Armslængden forsvinder med den seneste støtte, og det er en alt for høj pris at betale. Det minder alt for meget om stats-tv i den mest snævre form. I forvejen dominerer staten alt for meget på ejersiden. Vi er langt fra den fri og uafhængige presse, som vi anbefaler andre at have. De korte arme kan hurtigt skifte til de lange fingre. Mediepolitikerne gør klogt i at huske det”.