Dansk produktivitet er på vej ned

Dansk økonomi oplever faldende produktivitet, dvs. værdiskabelse pr. arbejdstime. Over de seneste 3 år er danskerne blevet mindre værdiskabende pr. arbejdstime med det resultat, at dansk økonomi målt ved bnp kun er steget med 0,6 pct. – den laveste vækst i EU. Men eftersom der er kommet 27.600 flere indbyggere i landet, er bnp pr. indbygger reelt kun steget med 0,1 pct.

Den store løftestang for produktiviteten kunne være en sænkelse af kapital- og selskabsskatten. Det ville nemlig sikre flere investeringer i ny teknologi og maskiner, som løfter produktiviteten. Det kan man imidlertid ikke samle et flertal for i Folketinget.

Kilde: Børsen, 21.09.2018

Kommentarer