Dyrenes Beskyttelse: Store forventninger til aftale om kontrol af dyretransporter

Der er netop blevet indgået ny aftale om kontrol af dyretransporter mellem regeringen og alle partierne i Folketinget. Dyrenes Beskyttelse har store forventninger til aftalen, der træder i kraft pr. 1. oktober.

I sommeren 2018 kom det frem, efter Dyrenes Beskyttelse havde søgt aktindsigt, at Fødevarestyrelsens kontrol med dyretransporter ud af Danmark var særdeles mangelfuld. Efterfølgende viste en redegørelse fra Fødevarestyrelsen, at der i årevis havde været manglende sanktionering af overtrædelser af reglerne for dyretransporter.

Afsløringerne førte blandt andet til, at der i december 2018 blev vedtaget et foreløbigt kontrolkoncept, der indebar kontrol af 10 % af de udkørende lastbiler i en kortere periode.

Inden sommerferien satte Regeringen og Folketingets partier sig til forhandlingsbordet igen, og der er netop landet en ny bred aftale om kontrollen af dyretransporter. Dyrenes Beskyttelses ser frem til at se det nye kontrolkoncept fungere:

“Vi har store forventninger til den nye aftale, der gerne skal give bedre dyrevelfærd til de millioner af dyr, som Danmark hvert år sender ud på dyretransporter. Dyretransporter bliver aldrig god dyrevelfærd, men man kan i det mindste sørge for, at de gældende regler bliver kontrolleret og overholdt”, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Aftalen indeholder blandt andet, at Fødevarestyrelsen i 2021 vil udføre stikprøvekontrol af omkring 10 % af alle relevante dyretransporter, der kører ud af Danmark, mens andelen bliver reduceret til 7,5 % i 2022 og 2023, for at ende på 5 % de efterfølgende år. Kontrollen vil desuden i højere grad rette opmærksomheden på de transportører og landmænd, der gentagne gange overtræder reglerne.

LÆS OGSÅ:  Tyder på nyt rekordår: Højsæson for kasserede killinger starter nu

I maj 2018 afslørede Dyrenes Beskyttelse, at antallet af lange dyretransporter med levende grise ud af Danmark var steget eksplosivt fra 1,9 millioner i 2007 til 9,4 millioner i 2017, og måneden efter kom det frem, efter Dyrenes Beskyttelse havde søgt aktindsigt, at Fødevarestyrelsens kontrol med dyretransporter ud af Danmark var særdeles mangelfuld. Samme sommer forlangte en daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen en analyse redegørelse, der, da den landede, afslørede, hvad ministeren kaldte ”et uacceptabelt rod i Fødevarestyrelsen”.

I dag er der endelig landet en bred politisk aftale om dyretransporterne, og det glæder direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis:

“Det er på høje tid, at der bliver indgået en blivende aftale for de millioner af dyr, vi hvert år sender ud af landet på lange transporter. Vi har stadig fokus på de ekstremt mange transporter, der hver eneste dag året rundt kører ud af Danmark, og vi følger udviklingen nøje. Nu vil vi sætte os ned og se aftalen grundigt igennem, men vi håber, at de udfordringer vi har peget på, nu bliver løst”, siger Britta Riis.

En mangeårig kamp

 • 4. december 2007 afslørede TV-Avisen, at Fødevarestyrelsen var håbløst bagefter med deres kontrol af returlogbøger fra dyretransporter. DR kunne rapportere, at alene i fødevareregion syd hobede 1.000 returlogbøger sig op uden tid til at kontrollere dem, selv om mange af dem var 6-8 måneder gamle.
 • I 2015 og 2016 udførte Fødevarestyrelsen i alt 175 fysiske kontroller af transporter med levende grise ud af landet. På hver fjerde var der for mange grise.
 • I 2016 kørte Dyrenes Beskyttelse underskriftsindsamling for ”Stop Lange Dyretransporter” og over 1 mio. europæiske underskrifter blev i 2017 overdraget til Europa-Kommissionen, som nu er ved at udarbejde en implementeringsrapport, som udkommer i starten af 2019.
 • I maj 2018 kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at antallet af lange transporter med levende grise ud af Danmark var eksploderet fra 1,9 mio. i 2007 til 9,4 mio. i 2017. Enhedslisten og Socialdemokratiet kaldte ministeren i samråd.
 • 13. juni kom det frem, efter Dyrenes Beskyttelse havde søgt aktindsigt, at der i årevis har været rod med Fødevarestyrelsens logbogskontrol af dyretransporterne. 925 sager fordelt på 70 virksomheder blev øjeblikkeligt politianmeldt, og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen krævede en redegørelse fra Fødevarestyrelsen.
 • 20. juni blev der holdt samråd med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Ministeren oplyste, at han havde sat Fødevarestyrelsen til at udarbejde en analyse af kontrollen med dyretransporter, som ville være færdig inden årets udgang.
 • 6. juli landede redegørelsen, der afslørede manglende sanktionering af overtrædelser af reglerne for dyretransporter. Ministeren kaldte det i en pressemeddelelse for ’et uacceptabelt rod i Fødevarestyrelsen’.
 • 8. november var ministeren atter i samråd om kontrollen med dyretransporter. Efter pres fra Enhedslisten, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indkaldte ministeren partierne til forhandlinger.
 • 12. december landede Fødevarestyrelsens analyse af et ”fuldt integreret kontrolkoncept for dyretransporter”, som på baggrund af et politisk ønske om en betydelig opstramning af kontrollen med dyretransporter afdækker en række forskellige mulige initiativer, herunder en 100 % gebyrfinansieret indladningskontrol.
 • 18. december indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om kontrol af dyretransporter. Aftalen indebar bl.a. kontrol af 10 pct. af de udkørende lastbiler i en kortere periode. Erhvervet pålægges ingen ekstra udgifter ved den ekstra kontrol. Socialdemokratiet og Enhedslisten kritiserede aftalen for at være uambitiøs.
 • 24. januar kunne Dyrenes Beskyttelse afsløre, at mere end 8.000 eksportgrise dør hvert år på den korte del af turen allerede inden, de har forladt landet. Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, havde ellers oplyst til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, at man ikke kendte omfanget, da disse tal ikke blev registreret. Her kom det desuden frem, at alvorlige sager om overtrædelse af reglerne ikke fremgår af Fødevarestyrelsens årlige dyrevelfærdsrapport, som ellers skal give politikere og interesseorganisationer et overblik over, hvor der er problemer med dyrevelfærden i dansk landbrug.
LÆS OGSÅ:  Dyrenes Beskyttelse er med til at sikre cirkuselefanters pension