Emil Blücher

Borgmesterkandidat for Liberal Alliance i Solrød Kommune

28 år og byrådsmedlem siden 2014. Driver til dagligt webshop i Ishøj, og har været selvstændig erhvervsdrivende siden 2010. Jeg har boet i Solrød Kommune gennem hele mit liv. Først i Jersie Strand, senere i Havdrup og nu i Solrød Strand.

Mine mærkesager:

1: Tag borgerne seriøst.

Kommunen er til for borgernes skyld. Der skal derfor skrues op for serviceniveauet, og ned for “det kan ikke lade sig gøre”-mentaliteten, som desværre eksisterer visse steder i kommunen. Endvidere skal kommunen til at tage borgerne seriøst, når det kommer til borgerinddragelse. De nuværende pseudo-høringer hvor man spørger borgerne til beslutninger i 11. time, er ikke fremmende for et god samarbejde mellem borgere og kommune.

2: Invester i vores børn og unge.

Frem for prestigeprojekter (såsom et nyt rådhus), skal fokus være på kernevelfærd af god kvalitet – og her er der brug for, at vi investerer flere penge i børne- og ungeområdet. Vi mangler akut en ekstra institution i strandområdet, både for at rumme de mange tilflyttere, men ligeledes for at sikre frit valg på pasningsområdet. Derudover mener jeg at den tidlige overflytning til børnehave (ved to år og ti måneder), skal rulles tilbage, så man først starter i børnehave når man fylder tre år.

3: Bevar Solrød’s unikke DNA

Vi skal passe på med ikke at bebygge hver en grøn plet i vores kommune. Transportcenteret og det ekstra biogasanlæg, er således ikke projekter som er groet i min baghave. Begge projekter rummer nemlig samlet set flere ulemper for Solrød Kommunes borgere end fordele. Desuden er jeg særlig ked af de overvejelser der går på, at bygge i højden i og omkring henholdsvis Havdrup samt vores landsbyer.

4: Hold skatter og afgifter i ro

Under påskud af udligningsordningen, vil et byrådsflertal med Venstre i spidsen, sætte skatten op fire år i træk. Dette synes jeg er en skidt idé, særligt taget i betragtning af den store kassebeholdning som vi har i kommunen. I stedet bør vi tilpasse kommunens anlægsplaner, så “nice to have”-projekterne ikke prioriteres fremadrettet.