En person ramt af skud

OPDATERING NEDERST!

!Nordjyllands Politi modtog søndag kl. 12:58, en anmeldelse om et tilfælde af skyderi. Skyderiet er sket på Vesterbro, der er beliggende i det centrale Aalborg. Der er, efter politiets foreløbige oplysninger, tale om skudafgivelse fra en bil til en anden. En person er såret af skud.

Det oplyser vagtchef, politikommissær Thomas Ottesen.

Den sårede, en mand, er ramt af formentlig to skud, og han behandles som følge deraf på sygehuset. Hans tilstand er for nuværende ukendt, så hans situation har politiet ingen yderligere kommentarer til for nuværende.

”Vi er i øjeblikket massivt til stede med adskillige patruljer i hele Aalborg og på Vesterbro i særdeleshed. Vi har i øjeblikket afspærret området omkring gerningsstedet på Vesterbro, og det beder vi om borgernes forståelse for,” siger vagtchefen, Thomas Ottesen.

 

Stor efterforskning foran politiet

Det skyldes, at politiet lige nu skal efterforske omstændighederne omkring skudafgivelsen massivt.

Hele hændelsesforløbet før, under og efter afdækkes grundigt, og det kræver undersøgelser på stedet af store politistyrker, ligesom der vil være politiet i området, der foretager forskellige forhøringer og andre typer af undersøgelser, for eksempel indhentelse af overvågningsmateriale eller andre informationer af betydning for sagens opklaring.

”Derfor kan vi heller ikke kommentere eller oplyse nærmere om mulige gerningspersoner eller om den sårede mand og deres relationer. Det er blandt andet dét, som vores efterforskningsskridt i sagen skal afdække,” understreger vagtchefen. ”Men det er alvorligt med skyderi i det offentlige rum. Og vi efterforsker massivt at for pågribe mistænkte. Også af den grund alene er vi massivt til stede – for at skabe tryghed for byens borgere. Alle skal vide, at vi tager massivt hånd om den her sag: Skyderi på gaden er helt uacceptabelt.”

Politiet vil være særligt synlige i hele Aalborg i mange timer fremover, mens undersøgelserne pågår.

 

Oplysninger skal gives på 114

Thomas Ottesen pointerer derfor også, at man meget gerne hører fra borgere, der måtte have set noget eller have andre informationer af betydning for politiets arbejde med sagen.

”Ring til os på telefon 114, hvis du har oplysninger i sagen,” lyder den klare opfordring fra politikommissæren.

Politiet har ingen yderligere informationer på nuværende tidspunkt, men så snart politiets efterforskningsskridt tilvejebringer flere validerede oplysninger, så vil politiet, efter en konkret vurdering, frigive relevante dele heraf til offentligheden.

LÆS OGSÅ:  Nyt i sagen om skyderiet i Field's

Den mand, der tidligere søndag, blev ramt af skud på Vesterbro i centrale Aalborg, er meldt i stabil tilstand af hospitalet.

 

 

Det oplyser politikommissær Thomas Ottesen, der tilføjer, at den sårede er en 33-årig mand.

”Vi kan ikke udtale os nærmere om omstændighederne eller kommenter yderligere på den sårede person. Vi har fortsat en række efterforskningsskridt foran os, der skal belyse hændelsesforløbet. Det arbejde kommer til at tage en rum tid endnu.”

Politiet arbejder fortsat på Vesterbro omkring gerningsstedet, ligesom der er iværksat tryghedspatruljering i byen.

Af hensynet til det videre arbejde så har politiet ingen yderligere informationer at frigive.

”Vi søger dog stadig vidner, så har man set noget, så ring til os på 114,” siger Thomas Ottesen.

Politiet vil informere løbende, når det er muligt.

Nødt til at afspærre

Nordjyllands Politi var, som en del af den massive efterforskning, nødt til hurtigt at afspærre området omkring gerningsstedet på Vesterbro i det centrale Aalborg. En hovedfærdselsåre, hvilket hastigt skabte udfordringer for trafikken.

Det medgiver politikommissær Thomas Ottesen, der koordinerer politiets indsats inde fra politistationen i Aalborg:

”Jeg håber på borgernes forståelse herfor,” lyder det fra politiets operative leder, ”for vi er nødt til at gøre det lynhurtigt, så vores patruljer og efterforskere kan arbejde uhindret og sikre de nødvendige spor.”

Han forklarer videre, at det er et stort apparat, som politiet sætter i gang, når man skal efterforske en så alvorlig sag som skudafgivelse i det offentlige rum.

”Vi ved, at det er til stor gene for trafikken, og også for den bevægelsesfrihed, som de borgere, der har bor og færdes i området, normalt har. Men det er nødvendigt, når vi skal klarlægge

 

Status på efterforskning vedr. skudepisode (29.01.23 kl 18.50)

Nordjyllands Politi har siden en anmeldelse om skudafgivelse på Vesterbro i Aalborg indgik i dag, søndag den 29. januar 2023, kl. 12:58, efterforsket massivt i sagen. En mand, der nu er i stabil tilstand, blev ramt af skud.

 

 

Nordjyllands Politi er, her små seks timer senere, endnu ikke skredet til anholdelse af en eller flere mistænkte. Men politiet har flere gode spor at gå efter, oplyser Lasse Kragh, der tilføjer:

LÆS OGSÅ:  12-årig pige dræbt af skud

”Det er – på grundlag af de efterforskningsskridt vi allerede nu har foretaget – vores opfattelse, at der er tale om et internt opgør i et kriminelt miljø, og vi forfølger i øjeblikket en række relevante spor.”

Et af de relevante spor indebærer blandt andet et konkret køretøj, en bil, der er sat i forbindelse med skudepisoden.
”Der er nogle omstændigheder, der gør, at dette køretøj er relevant for os, og derfor skal vi have det identificeret med henblik på at tale med den eller de personer, der befandt sig deri.”

Lasse Kragh forklarer videre, at når politiet efterforsker massivt, så kan nye relevante spor og oplysninger føre politiet i mange retninger, afhængig af omstændighederne.

”Vi kan naturligvis ikke løfte sløret for vores konkrete efterforskningsskridt, men almindeligvis indebærer det en lang række af elementer, der har til formål at belyse hele forløbet før, under og efter skudafgivelsen. Det handler om, at vi skal have et grundlag for at stille de ansvarlige til regnskab.”

Han nævner som centrale eksempler afhøringer af vidner, offer og andre, ligesom der foretages forhøringer efter flere mulige vidner. Derudover foretages gerningsstedsundersøgelser, indhentelse af relevant videomateriale fra byrummet og andre tekniske spor.

”Personer af betydning for efterforskningen vil vi også rette henvendelse til,” tilføjer Lasse Kragh.

Lasse Kragh understreger, at der ikke er noget, som tyder på, at der er sammenhæng mellem episode i fredags med knivstikkeri og søndagens skudepisode:
”Der er efter vores opfattelse tale om et sammentræf af omstændigheder – og altså ingen sammenhæng.”

Af hensynet til det videre efterforskningsarbejde kan Nordjyllands Politi ikke udtale yderligere om efterforskningen.

 

Den sårede er stabil

Den 33-årige mand, der på Vesterbro blev ramt af skud, er – efter behandling på hospitalet – uden for livsfare, og han er meldt i stabil tilstand. Politiet kan dog ikke frigive flere informationer vedrørende den sårede tilstand.

”Det skyldes både hensynet til vores tavshedspligt om sundhedsoplysninger og hensynet til vores efterforskning, der skal beskyttes, Men jeg kan dog sige, at når det er muligt, så skal den sårede mand naturligvis afhøres til sagen,” siger Lasse Kragh

Vidner søges stadig

Nordjyllands Politi har hele eftermiddagen, og sideløbende med den igangværende efterforskning, appelleret gentagne gange til offentligheden for at få vidner til at henvende sig.

LÆS OGSÅ:  Nyt i skudsag

”Flere borgere har allerede henvendt sig med oplysninger, og det er vi taknemmelige for. Selv enkelte informations-elementer kan nemlig være vigtige, når vi skal stykke et kompliceret hændelsesforløb sammen,” siger Lasse Kragh, der fortsat opfordrer vidner og andre med relevante informationer i sagen om at rette henvendelse til politiet.

”Ring til os på telefon 114. Vi sidder klar hele døgnet,” lyder opfordringen.

Afspærring er nu ophævet

Den politiafspærring midt på Vesterbro i det centrale Aalborg, som siden anmeldelsen har forstyrret byens søndags-trafik, er nu blevet ophævet.

”Dét skabte hurtigt betydelige udfordringer for færdslen. Det anerkender vi. Men vi håber på trafikanters og borgeres forståelse for dette skridt. Det var nødvendigt. Vi er nemlig nødt til – for at kunne efterforske så alvorlig en sag grundigt – at afspærre et større område, så vores efterforskere kan arbejde grundigt med at sikre alle de nødvendige spor: Vores klare fokus er på sagens opklaring, så vi kan stille de ansvarlige for den her helt uacceptable handling til regnskab.”

Borgerne kan nu ligeledes få adgang til apoteket på Vesterbro.

Tryghedspatruljering i gang

Nordjyllands Politi iværksatte som følge af skyderafgivelsen kort efter, og sideløbende med de massive efterforskningsskridt i sagen, en såkaldt tryghedspatruljering i det centrale Aalborg. En sådan indebærer adskillige uniformerede patruljer, der især lægger tyngden i området omkring gerningsstedet på Vesterbro – og Aalborg i almindelighed.

”Det gør vi, fordi vi også, når sådan en alvorlig sag indtræffer, skal skabe tryghed for byens borgere. Skudafgivelse i det offentlige rum er helt uacceptabelt, og det er kun naturligt, hvis man føler sig utryg som følge af sådan en hændelse. Og er man utryg, så tøv ikke: Ret henvendelse til vores kolleger på gaden – det er det, som vi er der for,” siger Lasse Kragh, der understreger, at man også er velkommen til at ringe på telefon 114.

Politiets vil, afhængig af situationens udvikling, løbende vurdere behovet for synligt og tryghedsskabende politi i det centrale Aalborg.

Politiet har i øjeblikket ingen yderligere oplysninger til offentligheden.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)