EU-kritik af dansk korruptionshåndtering

Danmark mangler fortsat at indføre tilstrækkelige tiltag for at forhindre korruption blandt danske politikere. Det konkluderer Greco i en rapport torsdag, skriver Børsen.

”Greco er Europarådets mellemstatslige samarbejde til bekæmpelse af korruption. Organet har ad flere omgange kritiseret, at Folketinget ikke har indført de nødvendige tiltag med henblik på at forhindre korruption.

Rapporten påpeger, at der i Danmark ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt på nogen af de områder, som handler om at forhindre korruption hos politikere.

For eksempel efterspørger Greco et system, som gør det nemmere at se, hvilke økonomiske interesser de folkevalgte politikere har. Derudover efterlyser organet et etisk regelsæt for folketingsmedlemmerne”.

24NYT: EU’s korruptionsvagthund, Greco, har i flere omgange anbefalet, at Danmark øger gennemsigtigheden omkring partistøtte, herunder indføre forbud mod anonyme donationer, men hver gang mødes EU’s kritik af en mur af tavshed fra folketingspolitikerne. Venstre og Socialdemokratiet står sammen om at forsvare de nuværende regler, der giver mulighed for at omgå loven og modtage partistøtte anonymt.