Få overblik over dit barns sundhedsdata

Du kan i nogle tilfælde få adgang til dit barns data på sundhed.dk. Det gælder:

  • dit barns vaccinationer
  • dit barns medicinoplysninger
  • log: hvem der har kigget på dit barns data

Du skal være opmærksom på, at du kun kan se disse data, hvis du har forældremyndigheden.

Din adgang til dit barns data ophører, når barnet er 15 år. Her får barnet nemlig sit eget NemID og kan selv logge ind på sundhed.dk og få adgang til sine sundhedsdata.

Vaccinationer

Hvis du har børn, som er under 15 år, kan du klikke på dit navn og derefter vælge dit barns navn for at se barnets vaccinationer.

Bemærk, at for børn født sidst i 1990’erne, kan nogle vaccinationer være registreret på et af forældrenes sundhedskort og CPR-nummer, hvis barnets sundhedskort ikke har været udstedt/medbragt ved konsultationen.

Log på Vaccinationer på sundhed.dk

Medicin

Du har som forælder mulighed for at få adgang til dit barns medicinoplysninger i Medicinkortet.
I Medicinkortet kan du få overblik over dit barns aktuelle medicin, afsluttede behandlinger og recepter to år tilbage.

Log på Medicinkortet på sundhed.dk

Dit barns log

Du kan også se opslag foretaget af sundhedsfaglige, der via sundhed.dk har søgt oplysninger om eller justeret dit barns medicin, laboratoriesvar og e-journal. Det kan fx være apotekspersonale, der tjekker recepter.
Du kan se dit barns log i din egen log på sundhed.dk.

Se din Log på sundhed.dk

LÆS OGSÅ:  Skal du købe ny solcreme hvert år?

Hvilke sundhedsdata kan du ikke se?

Det er ikke alle sundhedsdata, du kan se.  Du kan bl.a. ikke se:

  • dit barns journaler fra sygehuset
  • laboratoriesvar
  • billedbeskrivelser
  • journaler fra praktiserende læge
  • henvisninger

Hvis du ønsker at se dit barns journaler fra sygehuset, skal du søge aktindsigt på sygehuset.

Læs mere om aktindsigt